Europaporten på Youtube

Vi sänder gudstjänster och Disciples Kids direkt på Youtube.
Både gudstjänster och Disciples Kids finns sedan kvar i arkivet så att man kan se dem senare.