Why Christmas?

När vi arrangerar vår julkonsert väljer vi att rubricera den med en fråga: Varför jul?

För många är svaret självklart, men i ett alltmer sekulariserat och pluralistiskt samhälle kanske fler och fler svävar på svaret. Varför firar du jul egentligen? Av tradition? Traditioner är ett måste i ett samhälle. Traditioner skapar en känsla av samhörighet och delaktighet. Igenkänningens kraft skapar mening, kopplar ihop mig med historien och förmedlar en känsla av att jag är en del av ett tidlöst sammanhang. Att fira jul av tradition gör vi alla och det finns något djupt mänskligt och fint med det. 

För många som är ensamma eller kanske har förlorat en livskamrat brukar julen bli en smärtsam påminnelse om det som har gått sönder och gått förlorat. Frågan ”Varför jul?” besvaras då på ett helt annat sätt när lusten att fira kanske har försvunnit helt.

   För miljontals kristna runtom hela vår jord har frågan ett annat svar. För oss handlar det om att fira Jesu födelsedag och julen blir en årlig påminnelse om Guds stora gåva till mänskligheten. Julen är en möjlighet att rikta blicken bort från mig själv. Gud själv valde att bli ett barn, helt beroende av andras omsorg för att överleva. När vi ser det barnet, riktas våra blickar om och vi utmanas att se dem som är runt om oss som ibland är i behov av hjälp av olika slag – precis som vi själva. 

Jultomtens förebild är katolsk, ortodox och ett helgon. St Nicolaus sägs ha varit en generös biskop i Grekland på 300-talet. När hans föräldrar dog skänkte han hela sitt arv till de fattiga och det sägs att han bl.a. räddade tre föräldralösa unga flickor från att hamna i prostitution genom att regelbundet skänka dem guld så att de kunde överleva. Han var också noga med att alltid vara en anonym gåvogivare.

Så oavsett om du tror på Jesus eller tomten utmanas du att i juletid rikta blicken mot andra och hjälpa till där du kan. Jag tror att vårt samhälle är i stort behov av människor som ser på sina medmänniskor med just den blicken och som vågar ställa frågan: Hur kan jag hjälpa till?   

Andreas Wessman

Pastor och föreståndare i Malmö Pingstförsamling