Vår församlings julkonsert har under många år hetat White Christmas. Det var dags att byta namn av många anledningar.

Sången White Christmas är inte längre en del i repertoaren, några ”vita” jular har inte varit i sikte i Malmö på ett antal år. Men mer än detta så vill vi i konsertens form fundera över innebörden av denna julhögtid som närmar sig och som ger oss så många olika känslor – både väldigt angenäma och en del mindre positiva.

För någon betyder kanske White Christmas att det äntligen blir en ”vit” julhelg i hemmet. Far och mor som sällan eller aldrig varit nyktra och den största julklappen man kan tänka sig skulle vara att få uppleva en spritfri jul. För någon annan är ensamhet mer förtärande än någonsin under det som mer än andra helger brukar kallas familjens högtid. Någon blir så nostalgisk att allt bleknar bort mot de jular man minns från sin barndom. Att livet sedan inte blev som man hade drömt om eller önskat och nu sitter man med sina minnen och gråter inombords. För andra är julen det bästa under hela året med god mat, familjens gemenskap och traditioner i en aldrig sinande ström.

Vår önskan med julkonserten är att vi skall förflyttas tillbaka till den ursprungliga orsaken och syftet med varför vi har en högtid som heter jul och vad den vill ge oss. Därför heter årets julkonsert Why Christmas – Varför jul. I flera av sångerna under konserten får vi dela den förundran och frågan som julevangeliets personer ställer sig, varför just jag?

I konserten kommer vi, precis som föregående år, att få möta sångare och musiker från vår församling som genom sång, musik, bilder och tal kommer att presentera julens budskap. Varje år lyfter vi fram ett speciellt tema eller har en röd tråd genom konserten. Förra året var det flyktingvågen och dess parallell till Josef och Maria, som fick fly med Jesusbarnet till Egypten, som vi stannade inför. I år vill vi ställa själva barnet i centrum. Detta faktum att Gud valde att födas som ett värnlöst barn gör att vi förstår, med ännu större tydlighet, att barnen har så mycket att lära oss andra. Du kommer också under kvällen att erbjudas möjlighet att hjälpa barn i Bangladesh att slutföra sin utbildning.

Det är verkligen så att flera personer i bibelns julevangelium ger uttryck för ett VARFÖR. Först har vi tonårsflickan Maria som undrar varför just hon får detta oerhörda uppdrag att bära och föda fram världens Frälsare. Hon har, som hon själv uttrycker det, aldrig levt ihop med en man.

Sedan möter vi, i ett annat avsnitt av Nya testamentet, Marias fästman Josef, som undrar varför han skall bli utsatt för smäleken att hans fästmö Maria blivit havande innan de är gifta och utan hans inblandning.

De tredje som ställer frågan varför är herdarna, som förundras över att just de blir de första som får detta enorma budskap att världens Frälsare är född.

Svaret på frågan varför får både Maria, Josef, herdarna och vi som lever idag i Lukas evangelium kapitel 2.  Där får herdarna besök av en ängel som ger dem följande budskap:

”Var inte rädda, jag bär bud om en stor glädje, en glädje för hela folket, idag har en Frälsare blivit född, en glädje för hela folket, Han är Messias, Herren”

Fyra budskap eller hälsningar träder fram ur dessa meningar:

  1. Var inte rädda… Fruktan är en osynlig supermakt i vår tid. Vi fruktar miljöförstöringen, klimatförändringarna, terrorhotet och nu mer än på många decennier ett nytt uppseglande kärnvapenhot. Då möter oss julens budskap Var inte rädda!
  2. ….en stor glädje… Budskapet som möter herdarna är inget sorgebud eller domedagsbud. Det är ett glädjebud.
  3. …för hela folket… Julens budskap om frid på jorden är för alla. Inte för de speciellt religiöst lagda, inte för de som är utslagna, inte för de mentalt svaga eller de fattiga i världslig mening. Guds budskap om barnet som föddes är för alla, hög och låg, rik och fattig, gammal och ung – ALLA!
  4. …Han är Messias. På bibelns tid väntade man en folkets räddare. Man väntade en som med världsliga vapen skulle befria folket från det romerska förtrycket. Men barnet som föddes var inte en militär strateg, en rebell eller socialreformator, även om hans ideal var berömvärda. Han kom med ett helt annat budskap om förlåtelse och omvändelse.

Omvändelse till den Gud som skapat universum och allt det rymmer och som kan ge frid som varar längre än julefriden vi kan få i nostalgins tecken. En frid som inte den här världen kan ge men den som ALLA människor kan uppleva som vill lära känna denne Messias. Han är orsaken för vårt julfirande! Så på frågan Why Christmas kan svaret bli ett ord eller rättare sagt ett namn – Jesus.

Mikael Järlestrand