Du kanske noterade de 10 byggbodarna som vi satte upp förra vintern utanför våra lokaler. De bodarna var resultatet av ett samarbete mellan Malmö Stad och Malmö Pingstförsamling. 

Vi har på kommunens uppdrag drivit vinterhärbärget ”Vinternatt” i två år. Den här vintern kommer vi återigen erbjuda en säng, lite mat och en varm dusch för utsatta EU-medborgare som kommit till Sverige i hopp om att hitta arbete och på så sätt försörja sina familjer i hemländerna. Vi samarbetar också med Skånes stadsmissions verksamhet Crossroads som två gånger i veckan gör en behovsprövning och ger de som är mest utsatta en chans att under tre eller fyra nätter få lite skydd från nattens kyla. Härbärget är öppet mellan 19:00 på kvällen och 07:00 på morgonen. Vi har en stab på några anställda samt en utbildad väktare på plats men de flesta som är engagerade i härbärget är volontärer.

Eftersom dessa människor befinner sig i en extremt utsatt och svår situation har vi inlett ett samarbete med hjälporganisationen Hjärta till Hjärta som under många år har engagerat sig för fattiga Romer i Rumänien. Vi tänker att deras problem först och främst måste lösas i deras hemländer. Möjligheter att utbildas och kunna försörja sig är saker vi i vårt land tar för självklart men bland fattiga romer i Östeuropa är ofta de mest grundläggande mänskliga behoven inte tillgodosedda. Därför vill vi arbeta under devisen ”Värdighet här men förändring där”

I byn Tufanu gör vi tillsammans med Hjärta till Hjärta och deras samarbetspartner en insats för att försöka hjälpa de fattiga romerna som bor där att själva få verktyg för att skaffa sig ett värdigare liv. Insatsen inriktar sig mot tre viktiga områden:

1: Utbildning

Genom läxhjälp s.k. ”after-schools” hjälper organisationen barnen att fullfölja sin skolgång. Familjerna är extremt trångbodda och i den miljön är det inte lätt att få studiero. Men fina större lokaler har byggts så att barnen varje eftermiddag kan samlas och få några timmars hjälp av anställda lärare.

2: Sjukvård

Den allmänna sjukvården är förvisso tillgänglig för dessa romer men byn är så otillgänglig att under stora delar av året är den nästan helt isolerad. Enda sättet att ta sig dit är att åka med stora 4-hjulsdrivna jeepar utmed en flodbädd. Ett mobilt sjukvårdsteam åker regelbundet till byn för att erbjuda grundläggande sjukvård samt undersöka människor för att upptäcka sjukdom som behöver mer avancerad sjukvård på sjukhus.

3: Försörjning

Dessa romer har under stora delar av sin historia ägnat sig åt olika former av hantverk, men deras varor är inte längre efterfrågade i Rumänien. Många är skickliga korgmakare och ett hantverkskollektiv har formats och med hjälp av Hjärta till Hjärta så kan fina korgar exporteras till Sverige och säljas. På så sätt får fler familjer en möjlighet att försörja sig och behöver inte söka sig till Västeuropa för att tigga.

Jag har vid några tillfällen besökt Rumänien och sett hur utsatta de fattigaste romerna är där. De utstår systematisk diskriminering och är i många fall inte ens registrerade som medborgare. Deras situation är en skam för EU och nu måste vi kraftsamla för att tillsammans med många andra försöka förändra situationen.

Andreas Wessman