Vi vill tjäna Gud

Alla upplever att det är en konstig tid vi lever i. Vi är säkert många som inte vet om att vår församling har två nya praktikanter från ALT-utbildningen*, sedan tidigare finns Edvin Sjöstrand. Många av oss känner igen Dave Holm från hans engagemang i den filippinska gruppen men Camilla Moberg är lite mer okänd för många i församlingen. Här följer en kort presentation av båda.


Dave Holm är 38 år, född på Filippinerna men uppväxt i Köpenhamn. Han är gift och har två pojkar. Samtidigt som han nu läser på ALT jobbar han som pedagogisk assistent på ett ungdomsfängelse i Köpenhamn. Han är med i ledarteamet för Malmö Filipino church, där han predikar några gånger i månaden. Han flyttade till Malmö, för att hans fru hade svårt att få uppehållstillstånd i Danmark och här bor de ännu kvar.

Camilla Moberg är 37 år, född i en pastorsfamilj som flyttat runt i landet bl.a. har de bott i Luleå, Enköping och Göteborg. Hon är gift och har två barn. Tillsammans med studierna arbetar hon som koordinator i Testa Mission. (Testa Mission sänder ut ungdomar som får pröva på att arbeta i missionsuppdrag.) Camilla har jobbat framförallt i ledarroller och trivs med att kombinera strategifrågor med att ha mycket kontakt med människor.

När jag ställde frågan: Hur kom du till tro? fick jag följande svar.

Dave berättar att hans familj inte var kristen. Men när han var i 19-årsåldern kom hans äldre bror till tro och fick så småningom med sin motvillige bror till kyrkan där han började komma till tro på Jesus mer och mer.

För Camilla kom tron till henne som väldigt liten. Den var en naturlig del av hennes liv, så redan som 8-åring blev hon döpt.

Det visar sig att för båda betyder familjen väldigt mycket. När jag undrar om det finns någon person som betytt mycket för dem nämner Dave sin äldre bror och Camilla talar varmt om sin syster. Nu i dessa coronatider är familjen ovärderlig för dem.

Dave berättar att för honom är utbildningen ett viktigt steg för att gå vidare i hans kristna tro. Han har ingen formell utbildning för att leda en kyrka och det upplever han att han behöver. Camilla tar upp att när hon hamnade i ett vägval så upplevde hon hur Gud kallade henne in i att tjäna honom på ett nytt sätt. Första steget var koordinator i Testa Mission och andra steget att studera teologi.

När jag ber dem berätta om utbildningen får jag intressanta svar.

Så här svarar Dave: ”Jag har lärt mig mycket i ALT och jag ser alltid fram emot ALT-skoldagen. Jag gillar särskilt lektionerna där vi delar våra åsikter och erfarenheter och lär oss av varandra. Jag talar danska och engelska mest i mitt dagliga liv så det har varit en utmaning att läsa och skriva och kommunicera på svenska men samtidigt är jag glad för utmaningen eftersom min svenska har förbättrats. Ibland har det varit en utmaning att hantera tiden mellan familj, tjänst i kyrkan, ALT-studier och arbete i Köpenhamn men jag är verkligen välsignad att ha börjat i ALT eftersom jag har lärt mig mycket och det har gynnat mig på många sätt.

Och Camilla skriver så här: ”Jag tycker att det mesta är väldigt intressant! Just nu läser jag Missionskunskap som handlar om Guds rikes utbredande över världen och hur missionsuppdraget tar sig i uttryck i olika kulturer. Inspirerande att läsa om segrar, och lärorikt att lyssna till det som inte fungerat. Men jag tycker också väldigt mycket om Bibelämnena där vi får tränga oss in i Ordet ordentligt. Kyrkohistoria var också väldigt intressant för att inte nämna Systematisk Teologi. Ja, jag gillar det mesta!

Båda två valde att göra sin praktik i Malmö Pingstförsamling. Dave därför att han redan är en del av församlingen genom sitt arbete i den filippinska gruppen. Han har Andreas Wessman som mentor. Camilla därför att hon visste att församlingen har ett stort missionsintresse och en intressant historia. Thord och Birgitta Dahl är hennes mentorer och har gett henne av sin stora kunskap om mission.

Just nu känns det lite annorlunda att jobba i en församling eftersom så mycket är nedstängt. De har inte fått lära känna församlingen utan endast varit tillsammans med pastorsteamet och Camilla har fått lära känna missionsrådet.

Till slut kommer vi in på frågan om framtidsplaner.

Dave har en dröm om att kunna få studera på heltid och sluta jobba. Så här avslutar han vår mailintervju: ”Så att jag kan fokusera mer på mina studier och få mer tid med familjen och kyrkans tjänst. Min framtidsplan är att fortsätta att tjäna kyrkan och använda det jag lär mig från ALT för att tjäna ännu bättre”.

Camilla skriver: ”Jag är väldigt glad att få arbeta med Testa Mission och ser fram emot att fortsätta utveckla arbetet med både Missionskursen och andra initiativ för att sätta evangelistens tjänst i fokus. Vi har fått ett underbart budskap att förmedla till omvärlden och jag ser fram emot att få vara en del av Guds stora plan och det han vill göra i och genom mig i framtiden!”

Gunbritt Fransson