I helgen firade vi nattvard i kyrkan. Både på lördag och söndag. Människor från flera generationer och olika nationaliteter gick gången fram. Vi tog emot bröd och vin. Det fanns möjlighet till förbön. Vi som kristna hör ihop. Det är så vackert! 

Gemenskapen har börjat spira efter en lång tid av isolering. Gudstjänster, barn- och tonårsläger och en ekumenisk konferens med Sebastian Stakset. Småbarnssången har startat i det lilla, barnen och ungdomarna har börjat samlas och här om kvällen mötte jag flera av våra lite äldre vänner på konsert. Det är en sån glädje att mötas igen! Samtidigt behöver vi vara varsamma med varandra. Vi har upplevt pandemin på så olika sätt. Dragit olika slutsatser.  

Gudstjänsten hjälper oss att hitta riktning för våra liv. Bönen och tillbedjan ger rum för att ta emot. Vi som ledarskap tror att vi behöver göra rum för fler tillfällen till gemenskap, både mellan människor och mellan oss och Gud. Därför planerar vi för en samling i månaden, där vi får vara inför Gud tillsammans i bön och tillbedjan. Där vi får ta emot. Inför Gud. 

Vi tror också att fler skulle få möjligheten att vara med i en hemgrupp. Den där mindre gemenskapen, där vi delar lite vardag över en fika och där vi som kristna samlas till gemensam bibelläsning och bön. Vi har inte så många gemensamma bönetillfällen i kyrkan och därför behöver vi lyfta hemgruppens betydelse. Här ber vi, både för varandra och för andra. 

Församling.  Alla behövs. Alla har sin plats. Bibelns bild av församlingen som en kropp är genialisk. Kroppen behöver alla sina organ för att kunna fungera som det är tänkt. Både de som syns och de som inte syns. Jesus är huvudet och Anden är livgivaren. Hjärna och hjärta är förutsättning för riktning och liv, annars tar det tvärstopp. I Jesu närhet finner du både vila och riktning. Kanske ska du lämna det gamla och gå in i något nytt. 

I  Matt. 9 står det att Jesus såg människorna och fylldes av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan Herde. Det låter som att han var på besök i Malmö. Han sa till sina lärjungar: “Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Låt Anden fylla dig med liv och be om att få bli till välsignelse som den kroppsdel Han har gjort dig till i vår gemenskap. Vila, hämta kraft och sök vägledning i din egen stund med Jesus, i den gemensamma gudstjänsten och varmt välkommen med i en hemgrupp.

/ Jenny Antonson