Margareta och Jon Pitik är vår församlings missionärer sedan ca 5 år tillbaka. De är serber men har bott i Sverige under större delen av sitt liv, Margareta är född i Sverige.

Paret har arbetat som pastorer i en rumänsktalande församling i Hässleholm under många år men kände 2015 att det var dags att arbeta för evangeliets utbredande i sitt eget hemland. I Serbien är den ortodoxa kyrkan tongivande sen urminnes tider och har mycket makt över befolkningen. De, i allmänhet små evangeliska kyrkorna, behöver mycket stöd och uppmuntran för att utvecklas. Landet har haft ett stort migrationsflöde med hela byar som står öde när innevånarna flyttat till andra länder i sitt sökande efter arbete och ett bättre liv.

Paret Pitik har de senaste åren pendlat mellan Sverige och Serbien. De har varit med om att få igång verksamhet i flera små församlingar och reparerat deras kyrkolokaler som ibland varit slitna av tidens tand. Flera barnläger, som samlat hundratals i huvudsak romska barn, har ordnats varje år.

I höstas var Jon Pitik nere i Serbien och drabbades då av en svår lunginflammation, troligtvis orsakad av covid. Han hamnade på sjukhus och så småningom i respirator. Margareta som just genomgått en operation i Sverige reste ner så fort hon kunde för att vara vid sin makes sida. En dotter var redan där som stöd. Läkarna trodde inte att Jon skulle klara sig, men Margareta sa frimodigt att vi litar på Gud och det är Han som bestämmer över Jons liv. Jon överlevde som svar på bön och fick så småningom möjlighet att flyga till Sverige med syrgas och sköterskeeskort. Efter flera bakslag med hälsan är nu Jon och Margareta beredda att resa ner till sitt arbetsfält igen, de väntar bara på sin andra vaccinationsdos. Jon är inte så stark som han varit och makarna Pitik behöver fortsatt våra förböner.

Birgitta Dahl