Församlingens årliga Kick off blev i år omarbetad till en ledardag för verksamhetsrådens olika ordförande och församlingsledningen. Men församlingens verksamhet rullar på ändå och här kan ni läsa om hur våra olika råd planerar inför hösten:


Gudstjänstrådet

Gudstjänstrådets verksamhet kan den här våren och sommaren stavas omställning.  Och omställningen fortsätter. Det gäller att hela tiden anpassa våra gudstjänster till rådande restriktioner. När hösten kom kände vi det alla angeläget att få mötas om än i mindre grupper. Att inte få mötas till gudstjänst gör något med oss. Ett första steg mot en mer normal gudstjänstgemenskap togs 6:e september då vi började mötas till två mindre gudstjänster varje söndag. Förhoppningsvis kommer regeringens förslag att få mötas fler gå igenom och då kan vi kanske när den  här tidningen utges utnyttja hela vår stora kyrksal för att kunna erbjuda så coronasäkra gudstjänster som möjligt. För att minska på belastningen på musiker och tekniker har vi sagt att vi drar ner på antalet musiker och sångare som är med varje söndag. Vi kommer att fortsätta anpassa gudstjänsterna utifrån hur saker och ting utvecklas.

Andreas Wessman


Musikrådet

Musikrådet har träffats för att planera hösten och utvärdera sommarens gudstjänster. Vi är väldigt glada över att ha kunnat genomföra gudstjänster med god kvalitet på sång och musik under sommaren. Vi är så tacksamma för alla som bidrar till musiklivet i vår församling på olika sätt.

Inför hösten har vi en stor längtan att få fira gudstjänst tillsammans på riktigt och vara fysiskt på samma plats. Formen med sändningar via web har många fördelar, men kan inte jämföras med att vara församling och mötas på riktigt. Därför är vi så förväntansfulla inför möjligheten att få ses i mindre skala till gudstjänst i kyrkan. Vi planerar att skala ner kostymen lite för att kunna genomföra flera gudstjänster på samma dag. Det betyder färre på estraden, lite enklare komp och färre sångare. Det behöver inte betyda att närvaro och innerlighet blir mindre, kanske snarare tvärtom. Sången har ju en oslagbar förmåga att öppna våra hjärtan och ge oss ord för tillbedjan och bön när vi ibland saknar egna.

Fram till att vi får fylla kyrkan igen, ser vi fram emot innerliga gudstjänster med tillbedjan och närhet i vår kyrka, om än i det lilla formatet.

Emil Antonson


Förbönsrådet

Hur arbetar man med förbön när vi inte kan mötas? Kanske är behovet av förbön större nu när många upplever isolation och oro. Förbönsrådet har arbetat kreativt med lite olika lösningar. Man kan maila till forbon@europaporten.com eller så kan man anonymt skicka in sitt förbönsämne via ett kontaktformulär på vår hemsida. Alla inskickade böneämnen skickas sedan ut till våra förebedjare. Intresset för detta har hitintills varit ganska begränsat, men en del människor har såklart hört av sig. Nu när vi väl kommer att mötas har vi också försökt ta fram en strategi för hur vi ska kunna erbjuda personlig förbön på ett smittskyddssäkert sätt.

Andreas Wessman


Teknikrådet

Vi har under våren fått bra flyt i våra web-sändningar efter en lite utmanande start. Stort tack till er alla inom och utom teknikteamet som lagt ner många dagar på att få tekniken att fungera!

Under hösten kommer vi gradvis påbörja återgången till att primärt serva de som är i gudstjänstlokalen. Vi planerar att även fortsättningsvis web-sända våra gudstjänster men då i ett lite enklare format. Med fasta kameror och ljud direkt från live-mixen. Under en övergångsperiod kommer vi köra ljudet i kyrkolokalen på en IPAD vilket inte är optimalt. Så vi hoppas på överseende med att allt kanske inte blir perfekt, då vårt stora mixerbord under den perioden fortsatt kommer att användas till web-sändningen.

Teknikgruppen består i dag av tre undergrupper: Ljud, Bild och Ljus. De kommer troligtvis kompletteras med en permanent web-grupp under hösten. Vi behöver fler frivilliga att hjälpa till i alla teknikgrupper för att kunna göra våra gudstjänster till en fest varje gång! Störst är bristen på bild- och ljus-tekniker. Är du intresserad eller känner du någon som vill hjälpa till? Hör av dig till mig eller någon du känner i teknikteamen! Det krävs ingen förkunskap, det är inte svårt och är 100% kul!

Bengt-Åke Levinsson


Värdgruppsrådet

I och med att det på söndagar är två gudstjänster med begränsat antal besökare så förändras värdgruppernas uppgifter. Dokument med planering och nya rutiner inför söndagarna har skickats ut till alla värdgruppsledare.

Victor Glans


Barnrådet

I barnverksamheten arbetar vi utifrån ”Gemenskap med Jesus och gemenskap med varandra”. Under våren då vi inte kunnat träffa barnen på grund av pandemin så har vi sänt undervisning på webben. Fokus har då varit på ”Gemenskap med Jesus”.

Höstterminen startades upp med ”Disciples Kids Special” där vi bjuder in barn som går i förskoleklass upp till tredje klass för att mötas fysiskt. Vi kommer ha fokus på ”Gemenskap med varandra” och främst träffas utomhus under gudstjänsttid.

För barnen som går i 4:e-6:e klass erbjuder vi Disciples Junior varannan fredag, jämna veckor.

För de yngsta barnen, och de som inte har möjlighet att komma på söndagarna, erbjuder vi websändning i samarbete med ”sondagsskolan.nu”.

Rhode Östling


Ungdomsrådet

Ungdomsverksamheten kör vidare i höst med lite anpassningar efter de restriktioner som råder.

Varannan fredag är det workshop där ungdomarna delar in sig i olika smågrupper allt efter intresse och det man tycker är roligt. Den andra fredagen så har vi två stycken ungdomsmöten mellan kl 19-21 samt 21-23. Allt för att ungdomarna ska få möjlighet att ändå kunna träffas.

Emanuel Möller


Unga vuxna rådet

Unga vuxna drog som vanligt igång terminen med ”Get together-träffar” i samband med gudstjänsterna, i september. I vanliga fall äter vi lunch i kyrkan efter gudstjänsten, men i höst blir det falafel eller liknande på stan. Detta är ett tillfälle för nya studenter och unga vuxna att lära känna fler och få reda på vad som händer i vår församling.  Fler träffar planeras under hösten och vid avslutningen innan jul blir det glöggmys som traditionen bjuder. Kika in på vår Facebook-sida ”Unga vuxna Malmö Pingstförsamling” för mer information.

Ida Axmarker


Hemgruppsrådet

Vi vill genom rådet arbeta för att många fler ska få möjlighet att vara med i den lilla gemenskapen. En gemenskap där man både får och ger. Genom hemgruppen bygger vi församling. Vi lär känna varandra lite mer och skapar tillhörighet i församlingen. En hemgrupp kan se ut på lite olika sätt.

Vision 2022 har fokusområdena uppåt, inåt och utåt. Hemgruppen har möjlighet att innefatta alla dessa tre områden. I hemgruppen samtalar vi om predikan, vi delar vardagstankar och vi ber tillsammans, både för personliga böneämnen och för församlingens olika verksamheter. Vi vill utifrån visionen uppmuntra till att bönen får än större plats när vi möts.

Rådet vill stötta hemgruppsledarna, genom att alla har en mentor att vända sig till och genom kontinuerliga träffar och utbildningar.

Jenny Antonson


Diakonala rådet

Nöden tar inte paus, tvärt om. Coronan är orättvis. Vi som har trygga anställningar påverkas inte i någon högre utsträckning av pandemin. Som vanligt är det de som är mest utsatta som drabbas hårdast. I sommar har Klädhjälpen bara varit stängd i två veckor. Tack vare fantastiska volontärer har vi kunnat erbjuda hjälp till människor när inkomsterna tryter. Vi har utökat verksamheten till att också innefatta matutdelning på fredagar och nu är vårt diakonala center öppet två till tre dagar i veckan. Tisdagar 10:00-14:00, torsdagar jämna veckor 18:00-20:00 samt matutdelning fredagar kl. 11:00 tills maten är slut. Vi är så tacksamma till alla som skänker överblivna saker till oss. Det är både privatpersoner och företag som ser till att fylla på våra lager. Just nu är vi i behov av kläder och prylar. Om du känner att du vill göra en insats kan du också köpa torrvaror till fredagens matutdelning. Konserver, pasta, barnmat, frukostflingor och andra produkter tas gärna emot. Klädhjälpen har insamling första söndagen varje månad i kyrkan.

Malmö Pingstförsamling är en av flera huvudmän för Hela människan i Malmö och all vår sociala verksamhet bedrivs därför i samarbete med Hela människan.

Detta ger oss ett unikt nätverk och skapar förutsättningar för en ännu bättre hjälp till socialt utsatta.

Andreas Wessman


Språkgrupperna

Våra språkgrupper är också påverkade av restriktionerna om än i varierande grad. Internationella gruppen (ICF) har kört digitala möten via Zoom* hela perioden. Detta har möjliggjort för dem att bibehålla kontakten med f.d. medlemmar som flyttat tillbaka till sina hemländer. Även talare har kunna delta ifrån sina olika håll i världen.

MFC (Malmö Filipino Church) har investerat i bättre utrustning så att de också kan sända sina gudstjänster via facebook på ett bättre sätt. Detta har på samma sätt möjliggjort för dem att knyta internationella kontakter.

Vår rumänska grupp har länge haft möte via Zoom. De har under en period mötts till bön varje vecka och de har också firat nattvard på det sättet.

Våra andra grupper: de vietnamesiska, persiska och romska grupperna har i stort fortsatt sin verksamhet som förut. Man har aldrig varit så många att det utgjort ett hinder för dem att mötas.

De flesta grupperna vittnar om att man förlorat många kontakter under den här perioden och man hoppas att man snart ska kunna bedriva verksamheten som förut. Bär gärna med våra språkgrupper och integrationen i församlingen i dina böner.

*Zoom är ett digitalt hjälpmedel som möjliggör för många människor att mötas samtidigt via sin dator eller smartphone.

Andreas Wessman