Bangladesh är det lilla landet i Sydasien som gränsar till Burma längst ner i söder och för övrigt är nästan helt omgivet av Indien. Landet föddes i ett blodigt inbördeskrig 1971. Det är ett av världens fattigaste länder bl.a. på grund av sin stora befolkning, 2011 var den siffran 150 miljoner människor. Det är också världens mest tättbefolkade land.

Evangelium och kristendomen kom till Bangladesh med missionären William Carey 1793. Han översatte Bibeln till Bengali och denna översättning används ännu idag. Det finns 1 % kristna i landet idag och siffran inkluderar katolska kyrkan.

Församlingsrörelsen Free Christian Churches of Bangladesh grundades 1985 av en grupp bangladeshare samt några svenska missionärer. Sedan dess har vår församling i Malmö varit med och stöttat detta arbete ekonomiskt och med förböner. Idag är det väckelse på många platser och Guds verk går fram. Inom FCCB finns 18 717 döpta medlemmar i 365 församlingsgrupper. De flesta av dessa har inga egna lokaler utan man samlas ute i det fria till gudstjänst. Man arbetar med barnverksamhet, ungdomsgrupper och speciella kvinnomöten.  Under året som gått har det varit väldigt oroligt politiskt med attacker mot minoritetsgrupper såsom kristna och hinduer. Våra vänner i Bangladesh behöver våra böner och våra offer för att kunna kämpa vidare i den Goda Kampen att vinna människor för Gud.

Birgitta Dahl