Varför säljer de fika i foajén?

Kanske har du sett dem: två ungdomar vid ett bord i foajén, säljandes fika i samband med lunchen efter gudstjänsterna? Detta är våra konfirmander!

Nu har det blivit 03-04:ornas tur. 24 ungdomar har under hösten och kommer under våren att träffas regelbundet för fika, gemenskap, samtal och undervisning i grunderna i kristen tro. De får lära sig mer om Gud Fadern, Sonen och den helige Ande. De har fått gå igenom hela Bibelns innehåll på 20 min och även kollat hur den är uppbyggd. De har fått bearbeta ämnen som dop, bön, nattvard och mycket mer. 

Pastorsteamet och några församlingsledare har undervisat och tillsammans med nio hjälpledare har ämnena bearbetats lite djupare i smågruppssamtal. 


Här är några röster från konfagruppen:

1. Varför går du konfa?

2. Vad har hittills varit det bästa med konfa?

Elias Runström

1. För att jag vill lära mig mer om Bibeln och få lite djupare förståelse för vad som står i Bibeln.

2. När Mikael Järlestrand snackade om vad man tror händer efter döden och om olika skrifter i Bibeln där det står att jorden kommer att gå under någon gång, men då kommer alla som tror på Gud att få ett nytt liv och att alla andra kommer att få en sista chans att vilja tro. Det kanske inte stämmer helt och hållet för att jag har glömt lite, men det är det jag minns som jag tycker var väldigt intressant att lyssna på.

Josephina Stenmark

1. För att förstå Bibeln och få en grund till den kristna tron, för att fördjupa mig i min tro och skapa en bra relation med Jesus.

2. Gemenskapen och ledarna, som lär oss om Gud och Bibeln och som gör att man kan bygga upp sin tro.

Alma Wedelin

1. För att lära mig mer om Bibeln och tro. Sedan hoppas jag och tror att konfan kommer att ge mig en möjlighet att växa i min tro. Gemenskapen är ju också en sak med konfan som jag gillar väldigt mycket, att man får lära sig om Guds ord med sina vänner.

2. All ny kunskap som jag har fått om Bibeln. Jag har fått svar på många frågor jag haft som t.ex det här med Bibeln vs forskning.


1. Varför är du hjälpledare på konfa?

2. Vad har hittills varit det bästa med att vara hjälpledare?

Salome A. Broujerdi

1. Jag gick konfan för två år sen och uppskattade konfan väldigt mycket på många olika sätt. Den gav mig möjlighet att få svar på många frågor, komma närmare Gud och lära känna andra i min ålder som också är troende. Såklart hade jag också jättekul! Detta vill jag att de som går konfan nu också ska få uppleva. Sen tycker jag också att det är kul att vara aktiv i kyrkan och hjälpa till.

2. Det är mycket man har lärt sig, både av Wenny och Jenny, men också av undervisningen som getts. Det har dessutom varit jätteroligt att lära känna de som går konfan!


Vad har dessa då med fikaförsäljningen att göra? Jo, detta är ett av deras sätt att samla ihop lite pengar till studieresan, som de ska göra till Göteborg i början av maj, då det blir besök på gudstjänsterna i Smyrnaförsamlingen och Hillsong. Missade du att köpa fika och samtidigt sponsra deras resa? Håll utkik efter dem – de kommer stå där fler gånger under våren!

Wenny Sallbring