Våra nya missionärer

Vintern 2018 kom en förfrågan till missionsrådet om Malmö Pingstförsamling kunde ställa sig bakom och bli utsändande för familjen Mia och Håkan Ivarsson under en missionsperiod i Tanzania. Vi hade i missionsrådet en längre tid inriktat oss på att som församling satsa mer på utlands­mission och plötsligt la sig pusselbitarna  på plats. I gudstjänsten söndagen den 12 maj hölls en avskiljningsstund för Håkan och Mia tillsamman med deras två barn, och här följer deras berättelse.

Thord Dahl


Hälsning från Ivarssons

Nu står vi äntligen här. Vi har fått bekräftelse att det blir möjligt för oss att komma iväg till Tanzania och arbeta inom Hope For Children. Det riktigt spritter i hela kroppen och hela familjen kramar om varandra i stor glädje när vi ses senare på dagen. Ungefär så var vår känsla den där dagen i mars, när vi fick informationen att Europaporten var redo att ta på sig utsändaransvaret.

Vi är en familj som bor drygt 3 mil öster om Göteborg, närmare bestämt Tollered. Familjen består av Mia, Håkan och döttrarna Flora 13 år samt Malva 10 år. Mia arbetar som miljökonsult på Norconsult i Göteborg. Hennes uppgifter varierar mellan miljöutredningar och framtagning av anmälan och tillståndsansökningar mm. Håkan är en egenföretagande fotograf sedan 18 år. Uppdragen inriktar sig främst mot företag för framtagning av reklambilder till olika sammanhang, såsom produktfoto, bilder som beskriver verksamheter, dokumentärfoto, porträtt mm. Flora ska börja i åttonde klass till hösten och har intresse av bakning och parkour. Malva ska börja i fjärde klass och älskar djur och parkour (Parkour är en holistisk träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel. (Källa: Wikipedia)).

Julen 2014 reste hela familjen till Arusha och besökte Mias föräldrar på Hope For Children (HFC). Där föddes ett frö i våra hjärtan, som grott sig starkare med tiden, även hos våra barn. Vi ville komma tillbaka. För Håkan har denna typen av arbete känts främmande medan för Mia har det alltid funnits en längtan tillbaka till Tanzania för att få  arbeta med miljö. Trots det kunde Håkan se att hans kunskaper inom eget företagande och sin praktiska läggning kunde bidra till kommande uppgifter. Mia såg att hennes utbildning och yrke går hand i hand med delar av vad HFC arbetar med.

HFC är en icke statlig organisation (NGO) som startades 2005 med bidrag från PMU och drivs idag med bidrag från privata gåvogivare och andra organisationer. Verksamheten drivs delvis från Sverige i form av en insamlingsstiftelse som har ett eget 90-konto och styrs av en styrelse i Tanzania.

Organisationens målsättning är att minska mängden gatubarn och ge barn från svåra förhållanden möjlighet till skolgång samt hjälpa utsatta kvinnor till egen försörjning. Inom organisationen drivs även ett familjehem med plats för 12 flickor. Här bor barnen tillsammans, blir som syskon och får en trygg uppväxt med tre ”mammor” och föreståndarinnan som driver hemmet. Inom HFC bedrivs även miljökurser på landsbygden. Kurserna är teoretiska och praktiska där deltagarna får bygga en regnvattentank. Minst hälften av deltagarna skall vara kvinnor. Detta är speciellt viktigt då det är kvinnorna i massajbyarna som har ansvar för husbyggen, sin närmiljö och för att hämta vatten. 

Vi planerar för avresa till Tanzania i slutet av juli i år. Vi är så tacksamma att vi fått möjlighet att stödja arbetet inom HFC i rollen som koordinatörer och samordnare. Det som Gud lagt i våra hjärtan blir nu verklighet.

Tack Gud!

/ Ivarssons