Våra nya funktionärer

”Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.” Rom 12 4:5 (Bibel 2000)

I samband med uppdraget att intervjua personerna nedan kom jag osökt att tänka på detta klassiska bibelställe. Paulus liknelse beskriver en församling i sitt esse: många olika människor med olika gåvor och uppgifter, satta att fungera för och med varandra. 

Ett praktiskt uttryck för denna liknelse skulle kunna vara just olika råd. Idag finns det tolv råd i församlingen som på var sina sätt arbetar med olika fokusområden och det är med ett stort leende på läpparna som jag presenterar dessa sju nya fantastiska ledamöter:

Moa Nissfolk

1. Vem är du? 

2. Vilket råd har du gått med i?

3. Vad har du för vision för ditt råds specifika fokusområde?


Tobias Ellbrant

 1. Jag är 37 år och född och uppvuxen i församlingen. Jag är gift med Julia och vi har två fantastiska barn – Elmer 5 år och Ernst 1,5 år. För två år sedan skaffade vi 8 hönor och två tuppar som alla fick namn efter olika nobelpristagare. Tyvärr har dock Moder Theresa och Aung San Suu Kyi redan lämnat jordelivet…
 2. Jag har nyligen blivit invald som ordförande i värdgruppsrådet tillsammans med Victor Glans.
 3. Jag drömmer om en välkomnande, inkluderande och engagerad församlingsgemenskap där man ska känna sig hemma så fort man har kommit innanför dörrarna – oavsett om man är där för första gången eller för tre-tusen-sexhundra-fyrtionde gången. För några år sedan stötte jag på en studie som visar att det bara tar 30 sekunder från det att man stiger in genom ytterdörrarna till en kyrka till det att man bestämmer sig för huruvida man ska komma tillbaka eller inte. Med andra ord är första intrycket väldigt viktigt! Min önskan och dröm är att våra värdar och den service vi erbjuder kring gudstjänsterna ska förenkla hela tillvaron för besökarna så att de lättare kan fokusera på gudstjänsten. 

Jenny Antonson

 1. Jag är en blandning mellan värmlänning och västgöte och älskar män­niskor, träning och paj med vaniljsås som helst ska serveras tillsammans med en kopp kaffe och ett glas vatten. Sedan augusti 2017 arbetar jag som pastor i församlingen. Min tjänst är tvådelad vilket innebär att jag arbetar 50 % med fokus på familj och barn och 50 % med övriga pastorsuppgifter. Just nu är en av dem att bli ordförande i hemgruppsrådet.
 2. Hemgruppsrådet, så som det ser ut nu, har funnits i fyra/fem år och utarbetades likt det ”unga vuxna rådet”, på ett initiativ av Mattias Sennehed. 
 3. Vår vision är att alla som besöker vår kyrka, gamla som nya, ska få möjligheten att gå med i en hemgrupp och att hemgrupperna därmed ska bli fler och på så sätt utgöra en stomme i församlingen. Vi tror att hemgruppen är en god miljö där man kan få växa i sitt lärjungaskap genom att be för och betjäna varandra. För att nå vår vision arbetar vi med att utbilda samt uppmuntra såväl befintliga hemgruppsledare som de som vill bli nya hemgruppsledare. 

Mikael Äng

 1. Naturvetenskap och miljöfrågor ligger mig varmt om hjärtat och sedan gillar jag att lära mig nya saker. 
 2. Till skillnad från de andra har jag inte gått med i ett råd. Däremot kommer jag att arbeta i församlingsstyrelsen som lekmannarevisor med uppgiften att kontrollera bokföringen.
 3. Min vision är att församlingens målsättningar ska uppfyllas med hjälp av de medel vi har.

Bengt-Åke Levinsson

 1. Jag är 49 år gammal med rötterna i Småland (Värnamo). Bor nu i Tygelsjö med Gunilla och våra tre barn Elin 11 år, Ida 10 år och Melker 6 år. Till vardags arbetar jag på Axis Communications AB i Lund.
 2. Jag har fått ansvaret för teknikgrupperna (ljud, ljus och bild) efter Christopher Sallbring.
 3. Jag vill att talare, sångare och musiker ska känna att de fullt ut kan fokusera på det de vill dela med församlingen under gudstjänsten utan att behöva lägga energi på tekniken, samtidigt som merparten av mötesbesökarna ska känna att tekniken bidrog till att lyfta helheten och inte var något som tog fokus från det som förmedlades från estraden.

Emil Antonson

 1. Jag är högstadie­lärare och utöver matte och NO som jag undervisar i är jag även intresserad av musik. Själv spelar jag piano och brukar med jämna mellanrum medverka i lovsången som är en viktig del av gudstjänsten. 
 2. Jag blev faktiskt en del av musikrådet redan för ett år sedan. Skillnaden nu är att jag har blivit invald som ordförande. 
 3. Musikrådet arbetar i huvudsak med tre parallella spår. Det första spåret rör den musik som spelas i samband med gudstjänsterna och där strävar vi efter mångfald samtidigt som vi vill att alla ska dra åt samma håll. Det andra spåret har en mer utåtriktad prägel och innefattar framförallt arrangering av olika konserter. Det tredje och sista spåret handlar om att lyssna och ta tillvara på de förmågor som finns i församlingen. Vi önskar att våra musiker ska känna delaktighet och att de är med och påverkar. Vi vill också jobba för att integrera de unga musikerna, tonåringarna i musikverksamheten.

 


Ida Axmarker

 1. Jag är en smålänning som sedan tre år tillbaka bor i Malmö och i lite drygt en månad har jag även kunnat titulera mig nybliven mamma. Jag och min man äger även en häst som heter Halina.
 2. Sensommaren 2018 tog jag över ordförandeskapet i ”unga vuxna rådet” men blev först officiellt invald i samband med det senaste årsmötet. Idéen till ett råd med fokus på unga vuxna kom från början från Mattias Sennehed (tidigare pastor i församlingen) och hittills har mycket av arbetet gått ut på att bygga vidare på den grund som han la.
 3. Fokuset 2018-2019 har legat på att bygga broar mellan min generation unga vuxna och den kommande generationen, d.v.s 00-talisterna. Inför 2020 drömmer vi också om att organisera en unga vuxna konferens under en helg i Malmö. Inspirationen till konferensen har vi hämtat från en kyrka i Göteborg som i höstas arrangerade en liknande konferens som vi alltså tänker oss. 

Victor Glans

 1. Jag är en trombonspelande, löpande tre-barns-far från Mullsjö som nu har bott i Malmö i 21 år. 
 2. För två eller tre år sedan gick jag med i värdgrupp nummer sju och nu har jag blivit invald som ordförande för värdgruppsrådet tillsammans med Tobias Ellbrant. Värdgruppsrådets uppgift är att se över ”årshjulet” samt strukturera schemat för värdgrupperna. På många sätt fungerar värdgruppsrådet som ett bollplank för värdgrupperna dit de kan vända sig med sina frågor och funderingar kring värdskapet. 
 3. Värdgruppen är en bra inkörsport för den som vill engagera sig mer i församlingen utöver att besöka förmiddagsmötena. Delaktighet, gemenskap, kontaktnät och ansvar är ord som kommer till mig när jag tänker på värdgruppernas betydelse. 

Andreas Wessman

 1. Om jag ska berätta något om mig själv som kanske inte alla känner till är att jag är svag för engelska bilar. Min första bil var en Mini 1000 och en av alla tusen planer för min pension är att köpa en engelsk liten sportbil, typ Triumph spitfire eller en MG, som jag kan putsa och skruva på!
 2. Jag har blivit ordförande i det diakonala rådet
 3. Vårt diakonala råd har precis formats. En del av våra medlemmar är erfarna av diakonalt och socialt arbete medans andra är helt nya på detta område. Det ger oss en bra mix av olika erfarenheter. Diakonin spänner över stora områden. Våra förebedjare möter mycket social utsatthet, i själavården blandas andlig längtan med sociala behov och i den utåtriktade diakonin, ex Vinternatt och Klädhjälpen så möter vi hemlösa och andra som lever i samhällets marginaler. Det gör vår diakonala verksamhet väldigt mångfaldig. Jag drömmer om ökade möjligheter att hjälpa människor på olika sätt. Inte bara mat och kläder utan verklig hjälp som exempelvis juridisk hjälp eller hjälp in på arbetsmarknaden genom jobb som vi skapar i våra verksamheter. Det vi nu ser växa fram är en gräsrotsrörelse nästan helt byggd på frivilliga insatser och det tycker jag är bra. På så sätt bygger vi en stabil grund för ett långsiktigt hållbart socialt engagemang i församlingen. En annan viktig sak är att tydligare koppla kyrkornas gemensamma social arbete,  Hela Människan, till vår församling genom information och närmare samarbete.