Välkommen till Malmö Pingstförsamling 

I Malmö Pingstförsamling firar vi gudstjänst varje söndag förmiddag året om. Gudstjänsterna är en viktig del i vecko­rytmen, då församlingen möts för att lyssna till predikan, sjunga med i lovsång och dela gemenskap. 

Under den tid som pandemin pågått har vi fortsatt vårt gudstjänstfirande med anpassningar till rådande omständigheter och restriktioner. Det har varit långa perioder av gudstjänster enbart på vår Youtube-kanal, avbrutet av kortare perioder då vi kunnat fira gudstjänst i kyrkan med rådande begränsningar i antal gudstjänstbesökare.  

När ytterligare lättnader i restriktionerna kom i juli kunde vi vara 300 personer, med fina möjligheter att hålla de avstånd som restriktionerna statuerade. Och sedan mitten av september har vi inga restriktioner kvar. 

Vem kan komma?

Våra gudstjänster är offentliga och alla som vill komma är välkomna. Du behöver inte räkna dig som troende eller bekännande kristen för att komma till gudstjänst. Kanske är du bara nyfiken? Malmö Pingstförsamling är en fyra-generationers församling, vilket innebär att här får alla plats från minsta bebis i början av livet, till människor som levt ett långt och innehållsrikt liv. I församlingen finns även ett flertal språkgrupper som både är med på söndag förmiddagsgudstjänster i Stora Salen och har egna gudstjänster på sina respektive språk.   

Barn från 3 år – åk 3 är välkomna till vår söndagsskola Disciples Kids och går man i åk 4 – 6 är man välkommen till Disciples Junior. Där möter barnen ledare som på olika sätt förklarar Bibelns budskap på barnens nivå.

Då kan jag alltså komma på gudstjänst i Malmö Pingstförsamling?

Svaret är att det kan du absolut. Och när du kommer till vår kyrka på söndag förmiddag så kommer du inte att vara ensam på plats vid kl. 10.30. Här är ett myller av människor, stora och små, från olika nationaliteter. En söndag förmiddag i Malmö Pingstförsamling pågår gudstjänster i åtminstone fyra olika lokaler i vårt hus. Dessutom samlas barn i sina lokaler. 

Vår foajé har nu återfått sitt normala utseende, eftersom hyresgästen Min Doktor, som haft vaccinationscentral i våra lokaler, har avslutat sitt kontrakt. Därmed har temporära väggar och andra avskärmningar tagits bort och de stora öppna ytorna är tillbaka, delvis möblerade med stolar och bord där man kan sitta ner för en pratstund.

Redan strax efter kl. 10 ställer barnledarna fram sin disk i foajén. Där hälsas barnen välkomna av sina ledare och får välja vilken aktivitet de vill delta i när det är dags för Disciples Kids. Det brukar bli kö strax före kl. 10.30, så passa gärna att på att komma lite tidigare så barnen kan välja aktiviteter i lugn och ro.

Disciples Junior blir också välkomnade av sina ledare och kompisar i foajén. De träffas vid en flagga och går ofta tillsammans in till gudstjänsten där de brukar sitta tillsammans.

I foajén finns också mötesvärdar som hälsar dig välkommen, och troligen blir du erbjuden ett programblad där kommande gudstjänster och samlingar finns annonserade, så att du ska kunna planera när du ska komma nästa gång. Vi hoppas att du trivs så bra i vår gemenskap att du vill komma tillbaka redan nästa vecka.   

När du går till vänster nedför trapporna kommer du först till en infodisk där du möter ett par församlingsmedlemmar som gärna berättar om vår församling och svarar på dina frågor. 

Utanför Stora Salen (annat ord för kyrksalen, eller salen) finns en större yta, kallad Gallerigången. Minuterna strax innan gudstjänsten börjar brukar där finnas gott om folk som hänger av ytterkläder och pratar med varandra. Det är en slags mingelyta där man kan stanna till och prata med andra gudstjänstbesökare, eller bara ta sig över för att nå kyrksalen.

Är det fri placering?

In i Stora Salen kan du komma genom tre olika dörrar. En mittdörr där du kommer in mitt i salen, en till höger där du kommer till sidosektionerna på höger sida och på vänster sida finns motsvarande sidosektioner. 

Det är viktigt att berätta att i vår kyrksal bokar man ingen särskild plats på en gudstjänst, utan man väljer fritt bland de lediga platser som finns. Det finns nästan 800 platser att välja mellan. Många gudstjänstbesökare är, precis som jag, vanemänniskor och sätter sig ofta i samma del i lokalen varje gång de går på gudstjänst.  

Hur går en gudstjänst till?

För vår församling har det inte varit aktuellt att ställa in några gudstjänster under pandemin, utan vi har ställt om och hela tiden livesänt gudstjänsterna på Youtube. Endast under sommaren var gudstjänsterna förinspelade i några veckor. I långa perioder, då smittspridningen varit hög, har det bara varit ett fåtal medverkande personer på plats i lokalen. När smittspridningen var lite lägre några veckor i september och oktober 2020, och i samband med den gradvisa öppningen i juni 2021, hölls gudstjänster för 50 personer åt gången, i enlighet med gällande restriktioner. Från juli i år har vi kunnat fira gudstjänst med först 300 personer och nu firas gudstjänst utan några andra begränsningar än antalet sittplatser i vår sal.

Vi fortsätter att livesända våra gudstjänster på Youtube varje söndag förmiddag, kl. 10.30. På så sätt kan människor som av olika anledningar har förhinder att komma till kyrkan delta i gudstjänsten på detta sätt. Under hösten har vi sett att vi ofta är lika många gudstjänstfirare som vi var före pandemin. Därtill kommer många barn som är aktiva i vår barnverksamhet. 

Barnen är med en stund i början av gudstjänsten som ofta inleds med att vi sjunger tillsammans med en grupp sångare och musiker som är försångare och leder oss i lovsång och tillbedjan. En mötesledare hälsar välkommen till gudstjänsten och när vi sjungit ytterligare någon sång går barnen tillsammans med sina ledare till vår söndagsskola, som vi kallar Disciples Kids och Disciples Junior. 

Någon av församlingens pastorer eller andra predikanter håller ett föredrag, vi kallar det predikan. Ämnet för dagen hämtas ur ett sammanhang, eller ett nyckelord från Bibeln. Syftet med predikan kan till exempel vara att inspirera, utmana eller beröra dig, eller att förklara ett bibelsammanhang. Predikan brukar vara ungefär trettio minuter. Längden på hela gudstjänsten brukar variera mellan en timme och femton minuter, och upp till en och en halv timme. Livesändningen på Youtube avslutas strax efter att predikan avslutats. Därefter får man möjlighet att ge respons på det man hört i predikan, något som berört och man kan då få personlig förbön av församlingens förebedjare. Oftast sjunger vi också någon mera sång i avslutningen.

När gudstjänsten är slut finns det möjlighet att stanna kvar i Gallerigången och samtala med andra gudstjänstbesökare.  

Utmaning till dig som är van gudstjänst­besökare i Malmö Pingstförsamling

Så här efter pandeminedstängning tycker jag att jag märker av ett stort behov av att möta gamla vänner och bekanta och ta igen månader av sporadisk eller till och med utebliven kontakt. Flera som jag talat med i samband med gudstjänsterna har talat om glädjen att få ses igen, att få prata och återknyta kontakten med varandra, att visa omsorg.

Är du som jag, en vanemänniska, och tar plats på ungefär samma bänkrad eller sektion varje gång? Jag har under hösten försökt bryta mina invanda mönster och satt mig på andra platser i salen. Detta har inneburit att jag sett och hälsat på andra gudstjänstfirare än jag brukar, vilket berikar och vidgar mitt kontaktnät. Vill du vara med på min utmaning? Att några gudstjänster framöver pröva att sätta dig någon helt annanstans i kyrksalen. Vilka får du syn på? Vilka får du inte syn på? 

Berätta gärna för mig eller någon annan om hur du tagit dig an utmaningen och vad som händer.

Med förhoppning om att få möta dig i våra gudstjänster framöver vill jag hälsa dig varmt välkommen till Malmö Pingstförsamlings offentliga gudstjänster.

Veronika Svensson