Välkommen till Gudstjänst

Även om vi är en kyrka, så har vi många olika verksamheter som är riktade till olika grupper av människor. På söndagar firar vi gudstjänst på flera olika språk och för olika åldersgrupper. Vi hoppas att du, oavsett vilken grupp du identifierar dig med, kan känna dig välkommen att fira gudstjänst med oss! Börja på START och se vilken väg du kan ta genom en vanlig söndag hos oss.

Wenny Sallbring