Solen skiner över Malmö. Hela staden står i blom. Det är en stad i ljus, men också en stad i mörker. ”Gud är ljus, inget mörker finns i honom” står det i 1 Joh.1:5. Tänk att vi har det ljuset! Det ljus som kan skänka frid och hopp till vår stad. Det är vårt uppdrag att ge det vidare.

Jag ser med stor värme tillbaka på årets familjeläger på Steningegården. Härlig gemenskap, underbart väder och fantastisk mat. Där avsatte vi också tid för att samtala utifrån boken ”Våga visa vägen till en tro som bär”. Vad betyder tron för mig? Vad är det jag skulle vilja ge vidare? Hur lever jag ut min tro i vardagen? Hur märker mina barn av min tro?            

Alf B Svensson skriver i boken: ”Vi kan aldrig fostra eller tvinga våra barn till tro, men vi kan ge dem en andlig grogrund så att tron får förutsättningar att växa och hålla in i vuxen ålder”. I en rapport från ett forskningsprojekt om Pentekostal barn- och familjeteologi läser jag om den judiska familjen på Jesu tid. Föräldrarna hade ansvar att med sina liv gestalta tron i vardagen. Bönen och den personliga andakten var viktiga inslag. Jesus bad bordsbön, lärde sig ur skriften och besökte regelbundet syna­gogan. Barnen lärde sig många bibelord utantill. Vilken möjlighet vi har att genom våra hem och vardagsliv få komma med Guds ljus till våra barn. 

I 2 Kor 4:6 skriver Paulus ”Ty Gud som sa: ’Ljus ska lysa ur mörkret’, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.” 

Vi får vara som reflexer. Jesu kärlek har lyst upp våra hjärtan och vi får låta det ljuset studsa tillbaka till vår omgivning. Vi bor i ett fritt land, där vi är fria att berätta om vår tro. Vi får frimodigt dela det vi har fått med andra. Låt Guds ljus få lysa upp ditt inre, så att de som möter dig får möta Guds kärlek. 

Dina barn behöver det. Andras barn behöver det. Malmö behöver det.