Rumänska gruppen

Vår grupp träffas varje torsdag- och söndagkväll. Torsdagar har vi bönesamling kl. 18.00-19.00 och på söndagar firar vi gudstjänst kl. 18.00-20.00, med både lovsång, predikan och bön. Ibland har vi utländska gäster och då brukar det bli extra glädje där Guds närvaro känns tydligt både i sång, bön och predikan.

Varmt välkomna!