Malmö Filipino Church (MFC)

We are a church family that meets for Sunday service 11 am–12:30 pm in room A (downstairs), followed by fellowship and free lunch. Most of us are Filipinos, but everyone are more than welcome to join us regardless of race, age and cultural background, as we speak English in our Sunday service. Feel free to visit our Facebook ”Malmö Filipino Church – part of Europaporten, Malmö Pingstförsamling” for more information about our different events.

Vi är en kyrkfamilj, som träffas till söndagsgudstjänst kl. 11.00–12.30 i sal A (nedre plan), följt av gemenskap och gratis lunch. De flesta av oss är filippiner, men alla är mer än välkomna oavsett etinicitet, ålder och kulturell bakgrund, eftersom vi talar engelska i vår söndagsgudstjänst. Besök gärna vår Facebook ”Malmö Filipino Church – part of Europaporten, Malmö Pingstförsamling” för mer information om våra olika evenemang.