International Christian Fellowship (ICF)

We are an International Christian Fellowship that meets every Sunday for a service in English. Everything we do; Sunday service, Bible study, prayer meetings, fellowship, etc, we do in English. So, if you are English-speaking, you will feel at home. In our fellowship, you will meet people from every continent. We are a tapestry of cultures and traditions, races and people groups, languages and nationalities united under the Lordship of Jesus ChristWe act locally, but impact globally.

Meeting times

Sunday service 10.30 am

Bible studies, prayer meetings, etc. Please contact Mats for further information.

Website

Please visit our website for even more information.

Vi är en internationell kristen gemenskap, som träffas varje söndag för gudstjänst på engelska. Allt vi gör; söndagsgudstjänster, bibelstudier, bönemöten, gemenskap, etc. gör vi på engelska. Om du är engelsktalande kommer du att känna dig hemma. I vår gemenskap kommer du att få möta människor från alla kontinenter. Vi är en blandning av kulturer och traditioner, etniciteter och folkgrupper, språk och nationaliteter enade under Herren Jesus Kristus. Vi agerar lokalt, med påverkan globalt.

Mötestider

Söndagsgudstjänst kl 10.30.

Bibelstudier, bönemöten, etc. Kontakta Mats för mer information.

Hemsida

Besök gärna vår hemsida för mer information.