Tillsammans med 11 andra frikyrkor har vi en sjukhuspastor anställd inom Sjukhuskyrkan. Här kan du läsa mer om henne.

 


 

Jag heter Hillevi Jönsson och är sjukhuspastor på SUS, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Det är andra omgången jag jobbar här och sammanlagt har jag jobbat i Sjukhuskyrkan i drygt tolv år. Vi är ett ekumeniskt arbetslag: fyra präster och en diakon från Svenska Kyrkan och jag, som representerar frikyrkorna. Tolv församlingar hjälper till att finansiera min tjänst med Malmö Pingstförsamling som formell arbetsgivare.

På sjukhuset besöker jag olika avdelningar och möter patienter, närstående och personal. Då finns möjlighet att prata med mig. Vill man vara säker på att få träffa mig är det dock säkrast att antingen ringa själv eller be personalen att kontakta mig.

Jag kan också ta emot för samtal i mitt arbetsrum. Ibland möts vi kanske till ett eller två samtal, ibland kan det bli över en längre tid – allt enligt behov och önskemål. Något de flesta uppskattar är att jag/vi har absolut tystnadsplikt och inte för några journaler.

I mån av tid, har jag också möjlighet att ta emot andra än personer med direkt anknytning till sjukhuset för själavårdssamtal. Utöver min grundläggande teologiska utbildning har jag vidareutbildning i själavård och även psykoterapi på psykodynamisk grund.

Välkommen att kontakta mig per mobil 0708 – 85 42 45 eller hillevi.jonsson@svenskakyrkan.se!
Besöksadressen är John Ericssons väg 6 A (ett stort, vitt hus nära Dalaplan).