Europaportens skolor

Europaportens skolor är en fristående icke vinstdrivande skola med en unik musikprofil. Skolan som är icke konfessionell drivs i aktiebolagsform, helägd av Europaporten Malmö Pingstförsamling.
www.europaporten.nu

 

Stadionmässan

Malmö Pingstförsamling arrangerar konferenser, konserter och utställningar i Stadionmässan (helägt aktiebolag). Varje år har Stadionmässan ca 200 evenemang, allt från kvällsföreläsningar till veckolånga kongresser.
www.stadionmassan.se

 

Övriga hyresgäster i Europaporten

Fastigheten Europaporten förvaltas av Europaporten AB, som ägs av Malmö Pingstförsamling. I huset finns, förutom Europaportens Skolor och Stadionmässan, fyra andra större hyresgäster.

Bladins International School of Malmö

www.bladins.se

Fria läroverken

www.laroverken.se

Move and walk

www.movewalk.se

Baltiska bowlinghallen

http://malmo.se/Kultur–fritid/Idrott–fritid/Sport–traning/Stadionomradet/Baltiska-bowlinghallen.html