Musik2018-10-16T10:39:38+02:00

Allsång och mycket annat

Ett år i Malmö Pingstförsamlings musikliv rymmer många sorters stilar och upplevelser. Det finns nog inget ämne som engagerar så många av våra medlemmar som just detta med musiken i församlingen. I våra gudstjänster och konserter har vi, som sagt, många genrer och utövare, men den gemensamma nämnaren är att vi vill förmedla budskapet om Jesus Kristus.

Vi har många konstellationer av sångare och musiker och ett stort antal fantastiska musikledare, som med sina begåvningar fyller våra gudstjänster och konserter med en härlig musik. Denna musik blir bärare av evangeliet. Många av dessa grupper fungerar både som försångare i den unisona sången samtidigt som de förkunnar för församlingen genom sånger som belyser aspekter av livet i allmänhet och det kristna livet i synnerhet.

Söndagens gudstjänst är själva ryggraden i församlingens musikliv. Utöver detta finns under ett år många tillfällen att lyssna till, samt vara med att sjunga ur den andliga sångskatten.

Våra intervjukvällar som fått namnet P.S. – prat & sång innehåller, som namnet antyder, även inslag av sång. Det är sånger som förstärker ämnet för kvällen. Allmänmänskliga frågor som i sångens format får lyssnaren att ytterligare bearbeta temat.

På 1:a maj och under allhelgonahelgen ger församlingen två konserter, som bjuder på den mer sakrala delen av vår andliga sångskatt. Sånger som har ett djup i budskapet och som förstärks av den klassiska musikens rika tonspråk.

När det närmar sig jul kommer adventssångerna fram och första advent är ju som i alla kyrkor en stor högtid även musikaliskt. Då medverkar förutom körsångare även församlingens brassensemble och detta ger våra älskade adventpsalmer dess rätta högtidliga ackompanjemang.

Vill man möta större delen av vårt musikliv skall man komma till vår julkonsert Why Christmas. Då är de flesta sångare och musiker ”i elden”. Låt musiken och sången få bära budskapet om världens frälsare till dig också denna jul.

 

Läs mer om musiken i vår församling

Till toppen