Thailand – Familjen Ericsson

IBRA arbetar i Asien med hjälp av många församlingar i Sverige och samarbetspartners i Asien. Det nätverket utgör basen för fortsatt arbete i Asien där vi vill lägga prioriteringar på att nå ytterligare språk och folkgrupper, som ännu inte hört evangeliet.

Hösten 2022 flyttade Johan och Pia Ericsson med sina tre barn till Thailand. Tranås är utsändande församling och Malmö Pingstförsamling är med som medunderhållande församling. Johans uppgift är att på sikt axla ett regionansvar för IBRA Asiens arbete. Pia kommer finnas med i bl.a. bibel- och ledarträning i Distansbibelskolan. Regionledaransvaret innebär att leda IBRAs Asienteam, träna och utveckla våra lokala partners och utveckla arbetet i regionen i enlighet med IBRAs vision.

Läs mer här:  https://www.europaporten.com/nya-missionarer-till-asien

Nyhetsbrev

Torrtid och vattenkrig
Maj 2023