Serbien – paret Pitik

Margareta och Jon Pitik arbetar som missionärer i staten Vojvodina. Här finns ett nätverk med 13 pingstkyrkor, som omfattar ca 150 medlemmar. Paret Pitik är själva serber, som har bott i Sverige under hela sitt liv. Deras hjärtan klappar för att nå sitt eget folk med evan­gelium. De arbetar nu med barn och ungdomar i landet. Varje år ordnas fyra olika läger dit det kommer 150–170 barn och ungdomar. Här får de höra om Guds kärlek som gäller alla männi­skor; serber, rumäner och romer, alla är lika mycket värda. Malmö Pingstförsamling är med och finansierar arbetet med barn och ungdomar i Serbien genom paret Pitik.

Läs mer här.

Nyhetsbrev

Maj 2023