Onådd folkgrupp i Asien

Vår församling har i ett flertal år varit med och stöttat ett projekt bland en folkgrupp i Himalayaområdet. Det är ett buddistiskt folk, som är mycket bundna av sina religiösa ritualer. De flesta av dem har aldrig hört talas om Jesus! Det finns väldigt få kristna och bara några enstaka små församlingar. De troende blir ofta förföljda och pressen på de kristna är stor.

Projektet vi stöttar består bl.a. i att producera material för att sprida evangeliet, både digitala media såsom bibelappar och hemsida, samt annat tryckt material.

Bed för detta folk att de ska få höra om en Gud, som älskar dem och komma till tro på Honom!