Vilka är barnen?

1

Vi vet att utbildning leder ut ur fattigdom och förtryck. Utbildning är dörren till en bättre framtid för ett kommande släkte.

I Nyckelfadderprojektet finns idag 44 skolor med sammanlagt ca 3000 elever. Barnen kommer från fattiga förhållanden ute på landsbygden. Föräldrarna är dagavlönade och jobbar oftast på risfälten åt rika landägare. Ibland har man hand om storbondens kor och getter mot en liten del av avkastningen. Det finns inga ekonomiska marginaler för dessa familjer när sjukdom och naturkatastrofer drabbar. De vuxna i byarna är ofta analfabeter och har ibland svårt för att förstå värdet av skolgång.

Nyckelfadder-03

Nyckelfadderskolorna tar emot barn från olika religiösa bakgrunder, såsom islam,

hinduism, animism och kristendom. Alla får plats och samsas under lektionerna.

 

 

 

3