Skolprojektet

1-smallAtt kunna läsa, skriva och räkna är en rättighet som är en grundpelare i Barnkonventionen och den gäller för ALLA barn i världen. Utan utbildning blir man ständigt utsatt för att bli lurad i ett samhälle där dokument kan avgöra ens framtid. Utan utbildning – ingen förändring av livsvillkoren. Utan utbildning – ingen tillväxt.

Barnen i Nyckelfadderprojektet går i allmänhet i statliga skolor och får betyg därifrån. Här är skolklasserna stora med upp till 100 elever i en klass. Lärarna är dåligt rustade att ta hand om så många barn och se till enskilda barns behov. I Nyckelfadderskolorna får barnen hjälp med läxorna varje skoldag.

Nyckelfadder-02

Här tränas barnen i de olika ämnena, lär sig sjunga och dansa och lär sig socialt umgänge.

Det har visat sig att de barn som går i dessa skolor klarar sig mycket bättre i sina respektive klasser. De får möjlighet att ”synas” och uppmuntras i sina olika talanger.

I skolarbetet arbetas det också på att utbilda och skapa opinion bland barn och ungdomar om vad korruption är och dess verkningar. Här vill man forma en ny generation, som gör ett starkt ställningstagande mot korruption och att detta sedan följer med dem resten av livet.

 

IMG_0276