Organisation


 

I Sverige

Huvudmannaskapet för Nyckelfadderprogrammet är Malmö Pingstförsamling (Europaporten). Malmö Pingstförsamling har sina anor från början av 1900-talet.

Redan på ett tidigt stadium skickades missionärer till i huvudsak Afrika, men även till Kina, Japan och flera andra östasiatiska länder. Runt 1970 och ett tiotal år framöver arbetade församlingen i mer än 13 länder och under åren har många representanter från församlingen skickats ut till olika länder för kortare och längre tid. Församlingen har därmed en lång utlandserfarenhet och kunnighet inom bistånd och utvecklingsarbete.

Ledning

Församlingen leds av pastor Andreas Wessman. Vid sin sida har han flera pastorer och andra anställda.

Hela arbetet inklusive ekonomi är underställd en styrelse.

Nyckelfadderprogrammet

DSC_3488Nyckelfadderprogrammet faller under Missionsrådet, som leds av Thord Dahl. Det dagliga arbetet utförs av Birgitta och Thord Dahl. De har arbetat i Bangladesh under fyra perioder på sammanlagt elva år med början 1973. De har också arbetat sammanhängande under drygt elva år på Filippinerna med Barnmissionen.

Ekonomin

Ekonomin för Nyckelfadderprogrammet revideras av både interna revisorer och extern revisor.


 

I Bangladesh

Nyckelfadderprogrammet är ett projekt inom Agape Social Concern (ASC).

IMG_7046Ordförande är Dr. Albert Mridha och en femmannastyrelse överser arbetet. Huvudkontoret finns i Dhaka och regionkontor samt center finns i Birgonj, Dinajpur. Ansvarig för skolarbetet är Mr. Bivash Biswas. Han ansvarar för två ”Supervisors” – en på det norra och en på det södra fältet.

När detta skrivs är 88 lärare anställda i de 44 skolorna. Samarbetspartner är organisationen ”Compassion”, som ansvarar för ytterligare 16 skolor.