Fakta Bangladesh

Antal invånare: ca 163 miljoner (2015)
Huvudstad: Dhaka

74C46CCBAD054D72A826180504FFC48E

Befolkning

Bangladesh är en av världens mest folkrika nationer; invånarantalet kommer inom ett par årtionden att passera 200-miljonerstrecket. Bortser man från en rad småstater är landet också världens mest folktäta. Den tidigare mycket höga befolkningstillväxten har dock bromsats upp under senare år tack vare omfattande familjeplanering.

Geografi

A4AED63A743E42E9967E2F5EADC01CBEBangladesh ligger i Sydasien och omges nästan helt av Indien förutom en kort gräns mot Myanmar i sydöst och Bengaliska viken i söder. Landet är cirka en tredjedel så stort som Sverige och ligger till största delen på det delta som bildas av floderna Padmas (Ganges i Indien), Jamunas (Brahmaputra) och Meghnas och deras många biflödens delta, som sällan höjer sig mer än tio meter över havet. Det medför att stora delar av landet är känsligt för översvämningar i samband med monsunregn, samt vid tropiska stormar och flodvågor som sveper in från havet.

Vid kusten i sydväst finns världens största kustnära mangroveskogSundarbans, med hemvist för bland annat den utrotningshotade bengaliska tigern. Det är ett av de sista djungelområdena i Sydasien och står på FN:s världsarvslista. Deltat är oerhört tätbefolkat, vilket möjliggörs av att marken är synnerligen bördig. Ett ständigt återkommande problem är dock de stora översvämningarna, som regelbundet tar många människoliv och lämnar många människor utan tak över huvudet.

3Det tropiska monsunklimatet ger stora mängder nederbörd under sommaren och översvämningar är återkommande. Översvämningarna antas bero på skogsskövlingen i de norra grannländerna Nepal och Bhutan. År 1991 inträffade en stor översvämning som resulterade i 100 000 dödsoffer. Trots att Bangladesh har stora mängder vatten, är rent dricksvatten en bristvara. Brunnar har blivit borrade för att ge ett alternativ till det förorenade vattnet, men det har visat sig att även brunnsvattnet ofta är förorenat av bergarter innehållande arsenik.

Religion1

Nästan nio av tio invånare bekänner sig till islam, de allra flesta till huvudinriktningen sunni. Bland de övriga är flertalet hinduer, men det finns också en del buddister, kristna och utövare av animism (ande- och förfädersdyrkan).

Ekonomi

Bangladesh har sedan 1990-talet haft en stark ekonomisk utveckling, men är trots det fortfarande ett oerhört fattigt land. Den ekonomiska tillväxten ligger sedan 1990-talet på i genomsnitt runt 6 procent per år.

Omkring två tredjedelar av befolkningen arbetar inom jordbruket, men jorden ägs av väldigt få människor

Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin, men tillverkningsindustrin – främst klädproduktion – har varit motor i tillväxten på senare år.

Utrikeshandel

4Jute (ett slags textilfiber) och te har traditionellt varit bland landets viktigaste exportvaror, men fallande efterfrågan och priser på världsmarknaden leder till allt lägre inkomster. Under de senaste åren har klädproduktion varit den drivande kraften bakom den ekonomiska tillväxten. Korruption, brist på energi och dålig infrastruktur hämmar den ekonomiska utvecklingen och landet är fortfarande beroende av bistånd utifrån.

Bangladeshs viktigaste exportvara nu är kläder; landet är en av världens största exportörer på området. Textil- och konfektionsindustrin svarar för över tre fjärdedelar av exporten. Industrin använder sig av en av Bangladeshs få konkurrensfördelar, nämligen billig arbetskraft. Råvaror måste i huvudsak importeras.

Sociala förhållanden

Nyckelfadder-01Bangladesh sågs länge som rena sinnebilden av ett utvecklingsland där en stor del av befolkningen levde i elände. Fattigdomen är fortfarande utbredd, men stora framsteg har gjorts. Medellivslängden har ökat och barnadödligheten har minskat påtagligt. Fler kvinnor överlever graviditet och förlossning, fler barn blir vaccinerade mot dödliga sjukdomar och fler människor har tillgång till rent dricksvatten.