Jag vill bli nyckelfadder

Nyckelfadder-projektet innebär en möjlighet för fattiga barn att få utbildning. När du blir Nyckelfadder betalar du 200 kr /månad som ett kollektivt stöd till skolverksamheten. Dessa pengar går till lärarlöner, skolmaterial, hälsovård, seminarier för lärarna och fortbildning av dessa. Du kommer att få ett ”Nyhetsbrev” varje kvartal på mail eller reguljär post.

Agape Social Concern, huvudman i Bangladesh för projektet, har ett stort arbete bland barn och ungdom. En klart uttalad policy är att försöka höja läskunskap och skolresultat bland marginaliserade barn och ungdomar. Det främsta instrumentet att nå dit är att möjliggöra för dem att gå i skolan.

Vi vet genom historien att när människor får möjlighet till utbildning är det ett första steg ut ur fattigdom och exploatering. Vi vill vara med i det arbetet. Vi vet också, genom otaliga exempel, att ett lands utveckling hänger samman med dess folks utbildningsnivå. Detta har skolväsendet i Bangladesh insett, och arbetar hårt för att alla barn skall få möjlighet till skolgång. Du kan bli en del av detta stora uppdrag och bildligt talat vara den nyckel som låser upp dörren till nya möjligheter för barn i Bangladesh.


Medgivandeblankett autogiro

Om du väljer att bli Nyckelfadder och betala via autogiro:

 • Ladda hem denna blankett >>
 • Fyll i dina uppgifter (går att göra i datorn)
 • Skriv ut
 • Skriv din underskrift längst ner
 • Posta till adressen längst ner på blanketten
 • OBS! Glöm inte att även fylla i formuläret längre ner på denna sida ”Jag vill bli nyckelfadder”

Jag vill bli personlig fadder

Du har också möjlighet att bli personlig fadder för ett barn.

Som personlig fadder för ett barn får du samma grundutbud av information som en vanlig fadder får. I tillägg till detta väljer vi ut ett barn som blir ”ditt barn” Du får namn och ålder och får också ett foto på barnet. Du får också information om familjens situation. Under året får du vid två tillfallen information om ”ditt barns”, tillväxt och utveckling samt hur skolarbetet fortskrider.

Kryssa för rutan ”personlig fadder” på anmälan nedan.

Att bli personlig fadder är ofta mycket uppskattat att t.ex. ge som gåva till barn och barnbarn. Det personliga fadderskapet innebär utökade administrativa kostnader både i Sverige och Bangladesh och därmed höjs avgiften till 250 kr /månad.


Medgivandeblankett autogiro

Om du väljer att bli Nyckelfadder och betala via autogiro:

 • Ladda hem denna blankett >>
 • Fyll i dina uppgifter (går att göra i datorn)
 • Skriv ut
 • Skriv din underskrift längst ner
 • Posta till adressen längst ner på blanketten
 • OBS! Glöm inte att även fylla i formuläret längre ner på denna sida ”Jag vill bli nyckelfadder”