Jag vill bli Nyckelfadder

Nyckelfadderprojektet innebär en möjlighet för fattiga barn att få utbildning. När du blir Nyckelfadder betalar du 200 kr/månad som ett kollektivt stöd till skolverksamheten. Dessa pengar går till lärarlöner, skolmaterial, hälsovård och utbildning av lärarna. Du kommer att få ett nyhetsbrev varje kvartal på mail eller reguljär post.

Agape Social Concern, huvudman för projektet i Bangladesh, har ett stort arbete bland barn och ungdomar. En klart uttalad policy är att försöka höja läskunskap och skolresultat bland marginaliserade barn och ungdomar. Det främsta instrumentet att nå dit är att möjliggöra för dem att gå i skolan.

Vi vet genom historien att när människor får möjlighet till utbildning är det ett första steg ut ur fattigdom och exploatering. Vi vill vara med i det arbetet. Vi vet också, genom otaliga exempel, att ett lands utveckling hänger samman med dess folks utbildningsnivå. Detta har skolväsendet i Bangladesh insett och arbetar hårt för att alla barn ska få möjlighet till skolgång. Du kan bli en del av detta stora uppdrag och bildligt talat vara den nyckel, som låser upp dörren till nya möjligheter för barn i Bangladesh.


Medgivandeblankett för autogiro

Om du väljer att bli Nyckelfadder och betala via autogiro:

  • Ladda hem denna blankett >>
  • Fyll i dina uppgifter (går att göra i datorn)
  • Skriv ut
  • Skriv din underskrift längst ner
  • Posta till adressen längst ner på blanketten
  • OBS! Glöm inte att även fylla i formuläret längre ner på denna sida ”Jag vill bli Nyckelfadder”