Företagssponsring

Många företagare idag är öppna för att göra något för den fattige. För dem som inget har.

Nyckelfadder programmet är öppet för företagare som på olika sätt vill bidra med ekonomiska medel in i arbetet. Vill du som företagare vara med i detta så maila en rad till Thord Dahl thord.dahl@gmail.com eller ring 0739-87 11 10 så kan ni tillsammans prata er fram om det finns någon gemensam väg framöver.