Företagssponsring

Många företagare idag är öppna för att göra något för den fattige, för den som inget har.

Nyckelfadderprogrammet är öppet för företagare, som på olika sätt vill bidra med ekonomiska medel in i arbetet. Vill du som företagare vara med i detta? Hör då av dig till Thord Dahl på thord.dahl@gmail.com eller ring 0739-87 11 10 för att samtala om möjligheten för en gemensam väg framöver.