Bangladesh

Som församling har vi ett långt och troget arbete i Bangladesh, som startade redan 1973 med Thord och Birgitta Dahl som utsända missionärer. Vår församling är ordförande för pingstmissionens gemensamma arbete i Bangladesh. Idag stödjer vi aktivt församlingsplantering, församlingsarbete, pastorer och evangelister, samt skolarbete främst genom läxläsningsprojektet “Nyckelfadder”.

Läskunnighet är en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och för att skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen. Att utbilda människor i läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral, där läskunniga föräldrar är mer benägna att sända sina barn till skolan och personer har större chans att tillvarata olika utbildningsmöjligheter.

Vill du veta mer om projektet ”Nyckelfadder” och kanske själv bli fadder, läs mer här.

Läs mer om vår lokala samarbetspartner FCCB – Free Christian Churches of Bangladesh här.

Nyhetsbrev från (T)FCCB

FCCB nr 1, 2022

FCCB nr 2, 2022

FCCB nr 3, 2022

TFCCB nr 1, 2023

Nyhetsbrev från Nyckelfadder

Nr 1, 2022

Nr 2, 2022

Nr 3, 2022

Nr 2, 2023