AnnaDå jag först hörde om Alpha var min första tanke att det inte var riktat till mig. Jag är uppväxt i ett kristet hem och kände att jag har kunskapen om kristendom och att Alpha inte skulle bidra med något nytt för mig. Tänkte även att andra kristna skulle tycka det var konstigt att jag gick en Alphakurs. Samtidigt tyckte jag konceptet var spännande, men visste inte om det var rätt forum för mig att ta med vänner till.

Hösten 2011 gick jag på en Alphakurs tillsammans med en vän. Jag blev positivt överraskad av de otroligt intressanta föredragen, avslappnade och intressanta diskussionerna i små grupper och den fina gemenskapen bland deltagarna, oavsett bakgrund eller ålder.

Under kursens gång och även efter har jag fått se hur människors liv har förvandlats. Ett starkt minne jag bär med mig och som för mig symboliserar vad Alpha handlar om är då en deltagare framåt slutet av kursen sa ”Jag har inget problem med Jesus längre”!

Anna Ljungberg


 

NinaJag gick min första Alpha-kurs för ca 5 år sedan. Jag hade en tuff period i mitt liv och jag kände att jag inte kunde klara detta utan Gud. En kurs i Alpha gav mig svar på många frågor som jag hade om livet och vad en tro på Gud innebär. Det gav mig en bra grund att stå på, men som också gjorde att jag vill utvecklas i mitt kristna liv och i min tro på Gud.

Att få mötas och samtala kring det som är det viktigaste i livet och kunna hjälpa varandra att svara på frågor om tro och Gud, är jättespännande och utvecklande.

Nina Grujic


 

MattiasLinnVi gick på Alphakursen för att se hur andra såg på kristendomen och hur den skiljde sig åt från människor till människor. Är vår syn olik alla andras? Kan mötet med varandra besvara frågetecken kring tron?

Alpha har betytt mycket då det varit en fin gemenskap, gett oss många nya vänner och även varit stärkande för oss som par.

Vi tycker alla bör pröva Alpha, även de som inte är troende. Det skapar en förståelse och en insyn för båda parter, och ger en mycket bra samtalsgrund som inte finns någon annanstans.

Linn & Mattias