Utlåtande angående Coronaviruset

Med anledning av det pågående utbrottet av viruset Covid-19 har Malmö Pingstförsamlings styrelse antagit nedanstående handlingsplan:

I dagsläget har regeringen förbjudit sammankomster med fler än 500 deltagare. Malmö Pingstförsamling samlar inte så många personer men vi har ändå valt att erbjuda möjligheten att fira gudstjänst på distans. På så sätt minskar vi antalet gudstjänstbesökare och därmed reduceras spridningsrisken. Det känns viktigt att i oroliga tider fortsatt vara en gudstjänstfirande och bedjande gemenskap om än i på ett annorlunda sätt.

Vi har antagit följande försiktighetsåtgärder.

  1. Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner.
  2. Vi kommer att sända våra gudstjänster via webben för att på bästa sätt erbjuda service till dem som vill stanna hemma men ändå fira gudstjänst
  3. Vi uppmuntrar våra hemgrupper och andra mindre gemenskaper att mötas på gudstjänsttid för att i mindre grupper fira gudstjänst på distans via våra webbsändningar.
  4. Förutsatt att man inte uppvisar symptom, eller har varit i kontakt med någon smittad och inte kan eller vill följa gudstjänsten på distans är man välkommen att fira gudstjänst på plats. Tillhör man en riskgrupp rekommenderar vi att man stannar hemma.
  5. I samband med gudstjänsterna kommer vi inte att erbjuda någon lunch eller annan förtäring.
  6. Eftersom barn har svårare att iaktta försiktighetsåtgärder kommer vi initialt att ställa in vår söndagsskola Disciples kids. Vi följer löpande utvecklingen och utvärderar beslutet varje vecka.
  7. Vid gudstjänsten kommer vi att vara restriktiva med enskild förbön samt avstå helt från handpåläggning, nattvardsfirande och att hälsa i hand
  8. Vi följer utvecklingen noga och beslut kring kommande söndagsgudstjänst fattas varje tisdag.

Senast uppdaterad 2020-03-13

/Malmö Pingstförsamlings styrelse

 

ps. sprid och dela gärna denna information till era vänner.

ds.