Hämta dagliga andakter för Rotad-serien här!

http://www.europaporten.com/wp-content/uploads/11157-A5-broschyr-Andakt-WEBB.pdf