2022-08-14 Andreas Wessman – Jesusfolket, Änkan vid tempelkistan

Datum: 14 augusti, 2022

Bibeltext: |

Serier: