Till för att hjälpa

Sammanställning av Hela Människans i Malmö årsberättelse

Vi är många som hört talas om Hela människan i Malmö och att det är en organisation som hjälper människor som har det svårt på något sätt. Men vad står den för? För att få veta det kan man läsa deras verksamhetsberättelse och få en bra bild av deras arbete och vad det är för förening.

Hela människan i Malmö är en ideell före­ning som grundades 2007. Den är kyrkornas gemensamma sociala arbete. Det är sju församlingar som är huvudmän för föreningen, dessa är Svenska kyrkan Malmö pastorat, Betania Missionsförening, Immanuelskyrkan, Stadionkyrkans församling, Wesleykyrkan, Hyllie Park kyrkan och vår församling Malmö Pingstförsamling. I styrelsen sitter från vår församling Andreas Wessman, Mikael Andersson och Oliver Boij.

Så här står det i årsberättelsen: ”Hela Människan i Malmö vill skapa mötesplatser, där varje människa möts med lyhördhet och respekt. Vi vill långsiktigt bygga upp en hållbar verksamhet där människor får berika varandras liv, oavsett bakgrund och social situation”.

Hela människan i Malmö har verksamheter inom fyra områden: 1. Prostitution och människohandel, 2. Asylsökande och integration, 3. Missbruk och psykisk ohälsa och 4. Kläd- och matutdelning.

Prostitution och människohandel

Noomi är en verksamhet som erbjuder stöd och skydd för personer som utnyttjas i människohandel för sexuella ändamål eller prostitution. Noomi driver ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete, ett juridiskt rådgivningsarbete kallat Safe Havens och ett särskilt projekt riktat till personer inom thaimassagebranschen kallat ThaiWISE. Utöver detta arbetar Noomi med utbildning och påverkansarbete.

Arbetet sker genom att man söker upp personer som befinner sig i olika prostitutionsmiljöer som lägenhetsbordeller och massagesalonger. De vill ge kvinnorna information om svenska lagar och om vilka rättigheter de har. De vill att kvinnorna ska känna att de har någon som bryr sig och vill dem väl. Noomis personal vill skapa hopp i en mörk livssituation.

Målgruppen för Safe Havens är personer i prostitution och människohandel. Det här stödet är ofta kopplat till asyl- eller brottmålsprocesser. Många gånger är det avgörande för en persons framtid. Här har man samverkan med två advokater, ett antal juriststudenter och Frälsnings­armén i Malmö.

I projektet ThaiWISE (Thai women in Sweden empowerment projekt) är den thailändska forskaren Yui anställd som projektledare. Hon har gjort en kartläggning av hur thaimassagebranschen i Malmö ser ut. Det är de thailändska kvinnorna som själva driver gruppen och de arbetar med att skapa medvetenhet om vilka rättigheter och möjligheter som finns i Sverige.

Asylsökande och integration

Verksamheten Sawa Tillsammans vill föra samman människor som är nya i Sverige och människor som bott här länge. Detta görs genom kvinnogrupper.

Många som är nya i Sverige berättar att den enda kontakt de har med svenskar är i myndighetssammanhang. Genom Sawa Tillsammans kan man få lära sig svenska genom naturliga kontakter, få information om Sverige och rådande lagstiftning och livsstil.

Peace Feast är en kulturfest är man möts för att kring mat, musik och samtal kring ett visst tema för gemenskap över gränserna.

Varje vecka har man aktiviteter tillsammans med Svenska kyrkan för barn och familjer på Migrationsverkets asylboende i Malmö.

Missbruk och psykisk ohälsa

Öppen kyrka är en caféverksamhet med låga trösklar där alla kan känna sig hemma. Mötesplatsen bedrivs av Betaniakyrkan i samverkan med Hela människan i Malmö. Varje tisdag går ett uppsökande team ut med kaffe och smörgås till olika delar av centrala Malmö, med syfte att sprida värme och omtanke. Ett team besöker regelbundet Lönngården som är ett boende för aktiva missbrukare och som drivs av Malmö stad.

Kläd- och matutdelning

Klädhjälpen finns i Europaportens lokaler, och drivs av Malmö Pingstförsamling i samarbete med hela människan i Malmö. Hit kan behövande komma för att hämta kläder, husgeråd och även mat. Klädhjälpen får varor skänkta från privatpersoner och från olika företag. Även myndighetspersoner kommer med klienter till verksamheten för att de ska få praktiskt stöd.

Volontärer

Frivilliga insatser är en del av Hela Människans i Malmö identitet som organisation. Volontärer behövs för att kunna genomföra arbetet, men volontärskap är så mycket mer.

Volontärer finns i alla verksamhetsgrenar och hjälper till med det praktiska arbetet och med att vara tillsammans och umgås med besökare. På Noomi och i Sawa Tillsammans behövs många volontärer. I ThaiWISE erbjuder volontärer undervisning på thai.

Gunbritt Fransson