Under några år har vi fört samtal med en amerikansk studentmissionsorganisation som heter Students for Christ ministry (SFC). Malmö högskola har ca 24 000 elever men den kristna närvaron är mycket begränsad. 

Efter lång förberedelsetid, insamlande av ekonomiska resurser, träning och bön är nu hela studentmissions gänget samlat i malmö. Fokus just nu är att lära känna kristna studenter och uppmuntra till att starta grupper på de olika platserna som Malmö Högskola finns i staden. För att få mer info om hur ni kan starta och vad som händer kring teamet, gilla Mosaik Malmös facebooksida: https://www.facebook.com/mosaikmalmo/?fref=ts

En av teamets medlemmar är Elina Ubele, här är en hälsning från henne:

elina ubele

My Calling to Malmö

Hej! My name is Elina Ubele and I am 23 years old. I come from Latvia but since 2011 I have been living in Maastricht, The Netherlands. I came to Maastricht eager to start a bachelor’s degree in Arts and Culture at Maastricht University but at that time little that I knew God had even greater plans for me. I was a new believer just out of high school studying abroad in a secular university.

It was not an easy time for me. I faced different temptations and challenges. However, I am very thankful that I found and became actively involved in Damascus Road University Ministry (DR:UM) which is also part of Students for Christ Europe. This student group helped me tremendously grow in my relationships with Christ and learn what it means to live out my faith.

After I graduated the university, I felt a strong desire in my heart to stay in Maastricht for one more year and to become an intern with DR:UM because I saw the need of more Jesus in student lives. I wanted to love others, serve others and reach out to other students in the same way I had experienced it myself. I believe that this kind of student ministry is very important and crucially impacts student lives eternally.

In the summer 2014 at the SFC Connect conference I heard about the great need to reach thousands of university students for Christ in Malmö. They were showing us a short video about the Copenhagen-Malmö Initiative and while watching this video, I felt that my heart started pounding faster as God was giving me a strong desire to go to Malmö and reach out to these students. I clearly remember thinking that it was the answer to my prayers as at that time I was praying to God that he might show me the next step to take in my life and that he might open new doors for me.

I am confident that God has called me to Malmö and I want to be obedient to Him. I think that the most beautiful thing on this earth is to see peoples’ hearts and lives being transformed by the love of Christ. Therefore, I am very passionate about reaching today’s students and being part of His great plan in Malmö and in the world.

Min kallelse till Malmö

Hej! Mitt namn är Elina Ubele och jag är 23 år gammal. Jag kommer från Lettland, men sedan 2011 har jag bott i Maastricht, Nederländerna. Jag kom till Maastricht för att ta en kandidatexamen i konst och kultur vid Maastrichts Universitet. Jag visste inte då att Gud hade ännu större planer för mig. Jag var nyfrälst, hade precis slutat gymnasiet och skulle nu studera vid ett sekulärt universitet utomlands.

Det var inte en lätt tid för mig. Jag mötte olika frestelser och utmaningar men jag är mycket tacksam att jag hittade och blev aktivt involverad i Damaskus Road University Ministry (DR: UM) som också är en del av Students For Christ Europe. Denna studentgrupp hjälpte mig oerhört mycket i att växa i min relation till Kristus och lärde mig innebörden av att leva ut min tro.

När jag tog min examen kände jag en stark önskan i mitt hjärta att stanna i Maastricht ytterligare ett år för att praktisera vid DR: UM. Jag såg stora behov av att på ett djupare plan erbjuda Jesus till studenterna. Jag ville på ett kärleksfullt sätt tjäna och nå ut till andra studenter på samma sätt som jag hade blivit betjänad av andra när jag kom till tro. Jag tror att denna typ av studentverksamhet är mycket viktigt då dess påverkan är av evigt värde.

Under sommaren 2014 vid konferensen i SFC Connect hörde jag om de stora behoven i Malmö. Tusentals studenter behövde nås med budskapet om Jesus. Jag såg en en kort video om Köpenhamn-Malmö-initiativet och medan jag tittade på den här videon, kände jag att mitt hjärta började dunka snabbare och Gud gav mig en stark önskan att åka till Malmö och nå ut till dessa elever. Jag kommer ihåg att jag tänkte att detta var svaret på mina böner. Vid den här tiden bad jag till Gud att han skulle visa mig nästa steg i mitt liv och att han skulle öppna nya dörrar för mig.

Jag är övertygad om att Gud har kallat mig till Malmö och jag vill lyda honom. Jag tror att det vackraste på jorden är att se människors hjärtan och liv förvandlas genom Kristi kärlek. Därför är jag mycket passionerad när det gäller att nå dagens studenter och vara en del av Guds stora plan i Malmö och i världen.