Språkcafé – både snack och verkstad

Våren 2019 startade församlingen en ny verksamhet i form av ett språkcafé. Visionen var att skapa en träffpunkt för nysvenskar som behövde möjligheten att träffa någon som talar svenska – en nödvändighet för att kunna erövra språket. Vi har sedan starten kunnat konstatera att träffarna i språkcaféet är den enda svenska kontakten för många av våra gäster. Vårt arbete i caféet känns därför viktigt och meningsfullt.

Efter en löftesrik uppstart, med många gäster och volontärer, drabbades världen av Covid-19 och allting förändrades från en dag till en annan. Vi tvingades meddela att caféet skulle stängas fram till hösten. Hoppet om att stoppet skulle bli kortvarigt övergick snart i insikten om att så inte skulle bli fallet. Många av våra volontärer ingår i de så kallade riskgrupperna under den pågående pandemin. Med något enstaka undantag lades verksamheten på is på obestämd tid.

Hur är då situationen nu? Jo, ”mot alla odds” har vi startat upp igen! I mindre omfattning, eftersom antalet volontärer är kraftigt reducerat på grund av det jag redan nämnt och naturligtvis med en tydlig och genomtänkt strategi. Våra gäster får nu registrera sig via ett formulär via vår grupp på Facebook och det är antalet disponibla volontärer som sätter gränser för hur många som får komma. Få volontärer betyder färre gäster – max tre vid varje bord och på behörigt avstånd. Det alltid lika viktiga fikat serveras nu färdigförpackat i påsar direkt vid borden, handspriten är ett imperativ och handslagen har bytts ut mot armbågar eller bara ett hej. Trots det, är glädjen och tacksamheten hos våra gäster tydlig över att vi äntligen är igång igen.

Tittar vi framåt, ser vi att vi behöver bli fler volontärer. Vi vill med dessa rader rikta oss till dig som inte är i någon riskgrupp och vill göra det där ”lilla extra” i den extrema situation vi befinner oss i. Välkommen att hjälpa till! Skicka ett mejl till sprakcafe@europaporten.com så ger vi dig nödvändig information. Vi har alltid ett kort samtal innan man börjar som volontär för att gå igenom hur vi arbetar.

Trots pandemin jobbar vi just nu med tanken på att starta upp en träningsgrupp som ytterligare ett forum för språkinlärning. Konceptet vi funderar på kan väl närmast liknas vid ”Crossfit”, en funktionell träningsform som erövrat världen de senaste åren. Kanske är det här du ska göra en insats? Oavsett om du vill sitta vid borden för att samtala, hjälpa oss att ta hand om barnen eller träna tillsammans med oss – välkommen!

Hela teamet från Språkcaféet hälsar genom

Richard Jensen