Skolprojekt i Bangladesh

Läs- och skrivkunnighet är en mänsklig rättighet och grunden för allt lärande.

Malmö Pingstförsamling är sedan några år tillbaka ansvarig för ett skolprojekt i Bangladesh som har fått namnet ”Nyckelfadder”. I detta projekt har barn som bor ute på landsbygden samt barn från minoritetsfolk möjlighet att få hjälp med sina läxor. Detta har visat sig leda till betydligt fler barn som fortsätter att gå i skolan trots att föräldrarna helst velat skicka ut dem på fälten för att hjälpa till med försörjningen. De lyckas dessutom bättre med den vanliga skolgången.

Läskunnighet är en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och för att skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen. Att utbilda människor i läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral, där läskunniga föräldrar är mer benägna att sända sina barn till skolan och personer har större chans att tillvarata olika utbildningsmöjligheter.

Det finns ca 780 miljoner människor i världen som inte är läs- och skrivkunniga idag. Det innebär att 16 % av världens befolkning inte kan läsa eller skriva. Av dessa är två tredjedelar kvinnor.

Man kan lätt tro att hela världen snart kan läsa och skriva, men en del av de som klassas som läskunniga kan bara läsa och skriva någon enstaka mening. Nivån på läskunnigheten är ganska låg och det kan vara en orsak till att det kan vara svårt i vissa länder att få saker att fungera och att bygga upp samhället.

Rinki

Rinki Murmu är snart 12 år gammal. Hon har gått i Läxläsningsskolan i 5 år dvs sedan första klass. Varje veckodag promenerar hon sträckan på 1 km till Sadamohol Tutorial School. Pappa Mathai är bonde och tjänar nätt och jämnt vad som behövs för att hålla svälten borta från dörren. Mamma Rakhina är hemma och tar hand om familjen. Här får Rinki hjälpa till med både trädgårdsarbete och att se till djuren: hönsen och ankorna. Men det blir tid över också för lek och stoj och förstås läxläsning. Hennes föräldrar har förstått hur viktigt det är med utbildning för dottern istället för att gifta bort henne i ung ålder som så många andra gör. Rinki och hennes familj tillhör minoritetsgruppen santaler och för henne är det extra viktigt med skolgången då hon får lära sig bengali som är landets officiella språk. Att vara flicka, att vara santal och att vara fattig ska inte hindra henne från att gå en ljusare framtid till mötes.

Har vi råd att hjälpa Rinki och alla hennes kompisar i Bangladesh?

Utan tvekan har vi det – och vad ni gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig säger Jesus.

På vår julfest för församlingens frivilligarbetare gavs 7.000 kr till detta skolarbete – men det går att göra mer. Bli en månadsgivare till Nyckelfadder-programmet. Titta in på församlingens Webbsida: europaporten.com/nyckelfadder. Där kan du teckna dig för att hjälpa Rinkis kompisar i Bangladesh.

/ Thord Dahl