Församlingsrörelsen Free Christian Churches, Bangladesh har alltid haft som målsättning att man vill vara Självstyrande, Självutbredande och Självunderhållande. Det låter bra i teorin, men det är mycket svårare att få till detta i de fattiga och underutvecklade sammanhang där församlingarna arbetar.

Att vara självstyrande och självutbredande går väl relativt bra, men självunderhållande, ja hur går det ihop?

Nu har församlingsledningen i Bangladesh tillsammans med Malmö Pingstförsamling Europaporten och ett antal Pingstförsamlingar i Sverige tagit fram ett program som vi kallar ”Hjälp till Självhjälp”.

Det går ut på att vi stöttar evangelistens eller pastorns familj att tjäna en extra slant.

Med känd ”teknologi”, lite utbildning samt en kapitalinvestering kan detta program göra stor skillnad och leda till förändring i denna annars så fattiga omgivning.

Kon som förändrar liv

Genom ett ”Small Business Package” får den lokale pastorn en kapitalinvestering i form av en eller ett par kor. All avkastning från kon, såsom kalvar, mjölk och avföring som används till bränsle,  tillfaller pastorn och hans familj som genom detta blir helt eller delvis ekonomiskt obunden från ett evangelist-underhåll.

Detta kan sedan mångfaldigas genom getter, höns och andra husdjur som lokalbefolkningen vet kommer att ge avkastning.

Ett Small Business Package kan förverkliga målsättningen att inte bara vara självstyrande och självutbredande utan också självunderhållande.

Thord Dahl