Stor konferens på Europaporten i vår

Refugee Highway Partnership

Den 3–7 februari 2020 är du välkommen att tillsammans med cirka 150 församlingsledare och missionärer från olika delar av världen delta i en konferens med fokus på evangelisation bland flyktingar. Konferensen arrangeras av Refugee Highway (RHP), ett internationellt nätverk bestående av kyrkor, byråer och individer med ett hjärta för män­niskor som har tvingats på flykt. 

Här nedan berättar Barbara Swanson, aktiv i Refugee Highway, mer om deras arbete och vision, vem hon är och hur hennes roll i nätverket ser ut samt varför vi alla bör delta i just den här konferensen. Så luta dig tillbaka och låt dig inspireras!


Hej! Först och främst måste jag säga att konferensen i februari låter mycket spännande! Men vad är egentligen ”Refugee Highway”? Varifrån kommer namnet och hur ser arbetet ut?

Refugee Highway är som sagt ett kristet nätverk bestående av personer med en gemensam passion att betjäna samt dela evangelium bland människor som har tvingats på flykt. Själva namnet härstammar från iakttagelsen att det finns vissa livligt trafikerade rutter via luft-, vatten och land som flyktingar tar i hopp om ett normalt och säkert liv. Dessa rutter skulle kunna liknas vid vanliga motorvägar eller så kallade ”highways” med påfarter, avfarter, korsningar och rondeller; därav nätverkets namn.

Varje världsdel ansluts sedan bildligt talat till detta enorma kartverk av motorvägar där Asien, Mellanöstern, Afrika, länder i forna Sovjetunionen och Latinamerika utgör några av de viktigaste påfarterna och för många såväl formella som asylsökande flyktingar är Europa den slutgiltiga avfarten.

Som svar på frågan hur arbetet ser ut jobbar vi i nuläget utifrån tre prioriteringar.

Varje år anordnar vi en nätverkskonferens och i februari kommer vi alltså till Malmö vilket känns spännande eftersom det har sagts mig att den som har sett Malmö, har också sett världen.

Vi vill lyfta de viktiga invandringsfrågorna i europeiska nätverksorganisationer så som European Evangelical Mission Association och Evangelical Alliance.

Vi vill vara en del av samt bidra till det globala RHP-nätverket.

Ytterligare några praktiska exempel på vårt arbete är att vi jobbar med att öka medvetenheten kring hur flykten till Europa påverkar de flyendes liv. Vi möter även strandade flyktingar, organiserar spårningar, belyser utbildningsmöjligheter, skapar kontakt mellan flyktingar och lokala församlingar, stödjer möjligheter till vidarebosättning o.s.v. – allt utifrån visionen att se en förvandlande rörelse för Guds rike som arbetar med och bland människor som tvingats på flykt i och utanför Europa. *

Vem är då du och vad har du för koppling till Refugee Highway?

Mitt namn är Barbara Swanson. Jag är 59 år gammal och är gift med Steve Swanson sedan 15 år tillbaka. Vi har inga egna barn men världens barn är våra barn! Min favoritsyssla är att spela piano.

Startskottet för mitt engagemang i RHP var en nätverkskonferens på Malta år 2013. Vid den tidpunkten bodde jag i Antwerpen, Belgien och arbetade i ett volontärteam på ett flyktingboende 4 km från den kyrkan som jag gick i. Det var faktiskt via den kyrkan som jag sedan fick höra talas om Refugee Highway och nätverkskonferensen på Malta. Det året var vi 24 stycken som deltog i konferensen. Fem år senare i Sarajevo var vi 190! Fantastiskt!

Efter att sedan ha varit ledare i ett ledarskapsteam i RHP under två år blev jag och min man kallade till Wesleykyrkan i Limhamn där vi sedan år 2017 arbetar med inriktning på att välkomna nyanlända och flyktingar. Arbetet i Wesleykyrkan innefattar bland annat en alphaliknande kurs vid namn Al Massira (arabiska för ”vägen”) där vi främst vänder oss till muslimer. Under 13 veckor närmar vi oss budskapet om Jesus genom att exempelvis studera profeterna i Gamla Testamentet.

Är det du som kommer att hålla i workshops i februari?

Nej, jag är inte ansvarig att organisera workshops. Det finns olika workshop t ex om aktiviteter med barn, något om människohandel, människohandel inom sexhandel, Al Massira, aktiviteter med olika specifika folkgrupper, EU-lag, hur man kan prata om Jesus med människor från olika religiösa bakgrunder.  Och det finns mycket mer!

Så slutligen – varför ska vi komma på nätverkskonferensen i februari?

Du kan se på nätverkskonferensen i februari som en möjlighet att bli uppmuntrad! Uppmuntrad av allt det goda arbete som görs runtom i världen för människor som har tvingats på flykt samt uppmuntrad av personliga berättelser som vittnar om arbetets goda frukt. Jag tror att Malmö med sin mångkulturella prägel har mycket att ge in i Refugee Highway och att mycket i sin tur kommer att hända i kyrkorna här!

*”Our vision is to see a Kingdom movement of transformational ministry with and among forcibly displaced people in Europe and beyond.”

Moa Nissfolk