Kyrkan och ungdomsverksamheten är organisk, levande och vital

Vissa saker förändras. Andra saker rullar på ungefär som det brukade göra. Men hur ser verksamheten för ungdomarna ut under pandemin? Låt mig ge er en liten inblick kring nutillståndet!

Disciples träffas just nu i sex olika smågrupper. Primärt är de uppbyggda av högstadieungdomar med gymnasieelever eller unga vuxna som ledare för grupperna. Vid varje träff gör man något trevligt ihop, man diskuterar utifrån ett förberett material från pastorerna, och man ber för varandra. Inte helt olikt hur en vanlig hemgrupp fungerar. Vid några tillfällen under terminen har man också träffats utomhus i storgrupp. (Nästa tillfälle blir den 18 juni då vi ska få till en ordentlig avslutning.)

Det ovanliga är såklart storleken, dynamiken, platsen och helhetsupplägget. Men det som fortsätter vara bärande element är att ungdomar kommer samman och umgås med Jesus i centrum. Ungdomsrådet tror på en god frukt utifrån detta!

Konfirmationen har precis avslutat sitt år med sin årshögtid som i år blev digital. Efter ett år av hårda studier i bibeln och livsbearbetande samtal så blev finalen en resa till Åhus. Där blev det, förutom virtuella kyrkobesök i andra församlingar, även mycket skoj och lek!

Det ovanliga är en högtid i web-format och en resa till Åhus istället för Göteborg. Men det som fortsätter vara detsamma för våra fjortonåringar är ett år av fysiska möten då man fått studera, lära sig, diskutera och bearbeta den kristna tron.

Många av våra ungdomar födda -02 har fått ta den efterlängtade studentexamen. Denna brukar föranledas med en anordnad grillning av unga vuxna-rådet där varje student får berätta lite om sina framtidsplaner, och få höra vad det innebär att gå från ungdom till ung vuxen och växa vidare i församlingen.

Det ovanliga var ju såklart förändrade utspring och hur många gäster man samtidigt fick ha i huset. Men som vanligt var brasset närvarande och uppvaktade till allas stora glädje. Den föranledda grillen blev på Ribban istället för i Morgan Wedelins trädgård med ett stort gäng av årets studenter.

Till sist så vill jag också nämna att ungdomsrådet har växlat ordförande. Emanuel Möller har efter lång och trogen tjänst bestämt sig för att pausa denna del och frigöra tid för annat. Han har under många år varit både rälsbyggare och ånglok, dvs, både försökt se och hitta nya vägar, och samtidigt drivit många planer i mål. Och hans kultur av att längta efter mer och sätta axeln till har verkligen fått genomsyra ungdomsverksamheten och ledarkulturen.

Det känns också fantastiskt bra att Victor Glans axlar i detta uppdrag. Han har sedan tidigare suttit med i ungdomsrådet och har redan stort engagemang och hjärta för ungdomarna och att bygga nästa generations ledare.

Så det ovanliga blir att en ny kapten har ställt sig vid rodret i ungdomsverksamheten. Det som fortsättningsvis är en tydlig länk är att oavsett kapten så finns en längtan att göra Jesus känd, älskad och efterföljd i alla ungdomars liv.

Så kortfattat kan man säga, att trots en lång period av förändring och nya former så rullar en hel del saker på ändå, om än i liten annan form. Kyrkan och ungdomsverksamheten är organisk, levande och vital!

Pastor Lång