Ombyggnadsplaner för församlingens lokaler

I år är det 25 år sedan vi flyttade in i lokalerna på Stadiongatan 25. Då lade vi stor kraft och en hel del pengar på en fin och funktionell kyrksal. Sedan dess har vi förädlat fastigheten för andra hyresgästers räkning, i huvudsak skolor, samt gjort en del förbättringar för egen räkning. Utöver det har vi inte tagit något helhetsgrepp på våra egna lokaler. De senaste fem åren har vi samtalat i olika grupper, i församlingsledning och bolagsstyrelser, på församlingsmöten, årsmöten och administrationsmöten, om att förbättra lokalerna så att de bättre passar församlingens behov.

Tidigt i processen identifierade vi att kök, servering och lokaler för samvaro står högt på önskelistan, och redan för två år sedan hade församlingen tagit beslut om att prioritera dessa funktioner. I dagsläget serverar vi lunch till 200-300 personer varje söndag, i ett litet slitet kök och café. Dessutom har vi fört dialog med skolorna i huset om att samverka kring produktion och servering av luncher, vilket kan leda till synergier mellan församlingens och skolornas behov.

Även om vi bestämt oss för att prioritera kök och servering, ville vi ta ett helhetsgrepp kring alla behov som församlingen har, för att inte glömma bort något viktigt i den långsiktiga planeringen. En ombyggnadsgrupp bestående av representanter och sakkunniga från församlingens olika verksamheter har berett frågan och fört dialogen med fastighetsbolaget och arkitekten Zoltan Kiss. Under dessa samtal såg vi att vi behövde göra något åt barnens och ungdomarnas lokaler. De nuvarande källar­lokalerna fungerar ok, men ligger lite väl långt ifrån övriga lokaler. Så, under hösten 2019 inkluderades barn- och ungdomslokaler i projekteringen. Den 29 september tog församlingen ett förnyat inriktningsbeslut, att planera för ombyggnad av produktionskök, foajé, matsal, café, barn- och ungdomslokaler samt kontorslokaler (vilka behöver rivas/flyttas från nuvarande placering).

På församlingsmötet den 1 dec presenterades en översiktlig projektplan med skisser och ekonomiska ramar, som underlag för ett församlingsbeslut om byggstart. Å ena sidan är det fastighetsbolaget Europaporten AB som ansvarar för ombyggnaden och finansieringen av densamma. Å andra sidan är det församlingen som äger fastighetsbolaget, och vi behöver vara medvetna om de ekonomiska konsekvenserna av ombyggnaden.

Ombyggnaden i den ovan nämnda etappen beräknas kosta ca 47 milj kr och inkluderar då en idrottshall i nuvarande A1 samt utökade ytor för skolan Move and Walk. Europaporten får ökade hyresintäkter med ca 2,6 milj kr varav församlingen själv står för 0,8 milj kr. De ökade hyresintäkterna från externa hyresgäster ökar det utdelningsbara utrymmet, så att vi kan få mer utdelning/ränta för att täcka våra egna ökade hyreskostnader. I senare etapper planeras ombyggnader även för Fria Läroverken samt vår egen skola Europaportens Skolor, vilket ökar hyresintäkterna ännu mer. För att finansiera bygget behöver vi (Europaporten AB) ta nya banklån på ca 35 milj kr, att lägga till nuvarande ca 25 milj kr i lån. Likviditeten vid årsskiftet var ca 11 milj kr. Amorteringstakten när bygget är klart beräknas till ca 15 milj kr/år, vilket innebär att vi kan få ner belåningen rejält under de kommande åren.

På ett extra administrationsmöte i samband med årsmötet den 26 jan 2020 beslutade församlingen att ge klartecken till planerna. Så nu väntar ett intensivt arbete med att slutföra kravställning och ritningar, för att kunna påbörja ombyggnaden under tredje kvartalet i år. Vi ser fram emot att få nya fina lokaler. Längre fram kommer vi att ta upp samtalen om ombyggnad av kyrksalen också, för att få den mer flexibel, men det är en senare fråga.

Marcus Ander, Ordförande i församlingsstyrelsen och styrelsen för förvaltningsbolaget

Johan Östling, VD för fastighetsbolaget