Ombyggnad av våra lokaler

Ett nytt kyrktorg, ett nytt café, nya lokaler för barn och ungdom, bättre lokaler för klädhjälpen, ett nytt kontorslandskap, ett restaurangkök och ett kapell.

Nu är vi många som längtar efter att få se ”spaden sättas i backen” för att ombyggnadsprojektet av våra lokaler ska komma igång.

För att lyckas väl med ett byggprojekt är planeringen viktig. I vårt hus har vi vår egen verksamhet men också hyresgäster som vi vill skapa de bästa förutsättningarna för när vi planerar ombyggnaden. Efter att önskemål och krav från våra olika verksamheter sammanställts så har vår arkitekt skissat på olika förslag. När denna tidning trycks så har vi förhoppningsvis ett färdigt ritningsförslag att presentera för att sedan ta det vidare till kommunen för en bygglovsansökan.

När ska vi börja bygga och när är det klart? Det hade varit roligt att kunna presentera datum nu men det får vi återkomma till. Om bygglovsansökan och upphandling av byggentreprenör mm går bra är hösten 2021 en rimlig start för bygget.

Låt oss tillsammans be att allt ska gå väl med fortsatt planering och genomförandet av ombyggnationen. För, som psalmisten säger, ”Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves” Ps 127:1.

Anders Jonasson
Församlingens projektledare