En kyrka är till sitt väsen en gemenskap och inte en lokal, för att benämna gruppen medlemmar brukar vi använda begreppet församling.  Vad innebär det då att vara medlem och hur blir man det?

Först vill vi belysa att alla samlingar, gudstjänster och verksamhet är öppna för alla människor, oavsett om man är medlem eller inte. Man behöver inte dela vår tro och det finns inga krav för att komma och ta del i vår gemenskap.

Men varför ska man då bli medlem?

När man blir medlem så tydliggör man sin relation till församlingen. På så sätt konkretiseras den andliga och kristna förståelsen av hur vi faktisk hör samman. När Bibeln beskriver församlingen så gör den det bildligt genom att likna församlingen vid Jesus kropp. Vi utgör alla en viktig del i helheten, precis som våra egna kroppsdelar gör i oss. Om man tänker lite närmare på ordet medlem, så är det någon som är en lem, en kroppsdel, tillsammans med andra. Vi hör ihop och är beroende av varandra. Det är en vacker beskrivning.

Vi tror att varje kristen kan vara använd av Gud och på så sätt vara med och bidra till att rätt beslut blir fattade. Därför är det viktigt för oss att ha en juridisk struktur som är demokratisk, öppen och transparent. Vi är p.g.a. detta organiserade som en ideell förening. Vi har regelbundet gemensamma möten sk. församlingsforum, i vilka vi informerar om ekonomi och fattar viktiga gemensamma beslut. Man kan inte vara med och rösta i ett församlingsforum om man inte är medlem. Men du får gärna vara med och lyssna och komma med synpunkter.

Vi har inga formella krav på den som ska bli medlem annat än att man är en kristen och att man låtit sin tro på Jesus som Guds son komma till uttryck i att man låtit döpa sig. Vi förutsätter att den som blir medlem i stort delar vår församlings vision och tro samt genom sitt medlemskap vill vara en aktiv och ansvarstagande del i vår gemenskap.

Vill du ha mer info om och samtala med oss om att bli medlem så är du varm välkommen att vända dig till någon av våra pastorer som gärna hjälper dig.