Hela livets kyrka

Vi vill följa Jesus och tillbe honom.
Vi vill erbjuda levande gudstjänster och en gemenskap där vi betjänar varandra.
Vi vill göra Jesus känd, älskad och efterföljd genom att möta människors behov i Malmö och världen.

Fokus 2022

  • Bön och tillbedjan
  • Hemgruppen
  • Diakoni

En sund karismatisk kyrka lever med ansiktet vänt både mot Gud och människor. I bön och tillbedjan möter vi Jesus, i diakonin möter vi människors behov och i hemgruppen kombineras båda dessa riktningar i gemenskap och bön. 2020–2022 vill vi därför satsa på följande fokusområden:


UPPÅT – Vi vill följa Jesus och tillbe honom

Bön och tillbedjan
Vi längtar efter mer av bön och tillbedjan i våra olika mötesplatser.


INÅT – Vi vill erbjuda levande gudstjänster och en gemenskap där vi betjänar varandra

Hemgruppen
Vi önskar att fler hittar en tillhörighet i hemgruppen och att den lilla gemenskapen används på ett ännu tydligare sätt när vi bygger församling.


UTÅT – Vi vill göra Jesus känd, älskad och efterföljd genom att möta männi­skors behov i Malmö och världen

Diakoni
Vi vill erbjuda hjälp av olika slag till människor som lever i utsatthet genom att skapa sociala mötesplatser och utveckla olika hjälpinsatser.


Läs vår vision som pdf här >>>