bibelibakfickan

Vi tror…

Han är evig och hela universums skapare. Han är också allmäktig och helig och har kärlek till oss människor.
Genom Anden får människan den kraft hon behöver för att leva ett liv som besegrar de nedbrytande och destruktiva krafterna i världen.
Genom sin död på korset och uppståndelse har han försonat oss med Gud. Endast genom tron på honom kan människan få uppleva syndernas förlåtelse och personlig frälsning.
Därför är den sann, tillförlitlig och trovärdig i alla avseenden. Bibeln är vår högsta auktoritet för såväl vår tro och lära som vår livsstil.
Därför tror vi på en övernaturlig karismatisk kristendom, som innebär att människor kan bli helade och andra under kan ske som svar på bön.
Jesus skall komma tillbaka och hämta till himlen alla dem som tror på honom. Han skall också fullborda sin seger över djävulen och allt det onda på vår jord och upprätta sitt eviga himmelska rike.