Framtidsbilden

Vi vill vara HELA LIVETS KYRKA – för alla generationer och för alla faser i livet.

Vi vill följa Jesus och tillbe honom.
Vi vill erbjuda levande gudstjänster och en gemenskap där vi betjänar varandra.
Vi vill göra Jesus känd, älskad och efterföljd genom att möta människors behov i Malmö och världen.

Som ett steg i att arbeta för detta, har vi tagit fram Framtidsbilden – ett dokument som berättar om var vi vill vara om 25 år. Ibland behöver man nämligen lyfta blicken och titta längre bort mot horisonten, för att se till att man navigerar rätt.

Läs här nedan vad Framtidsbilden innehåller. Om 25 år hoppas vi nämligen att ”När människor ser vår fastighet och tänker på vår församling leds deras tankar till hopp, helhet, omsorg och en genuin tro på Jesus.