Om man i Bibeln läser de fyra första böckerna i Nya Testamentet och gör en personanalys av Jesus märker man ganska snart att han ofta omgav sig med människor med olika etnicitet, bakgrund och social status samt att han var intresserad av att bygga en personlig relation med dem. Just fokuset på den personliga relationen blir lite extra tydlig i följande passage hämtad från Matteusevangeliet 16:13–16.

Då Jesus kom till trakten av Caesarea, Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger folket att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och and­ra Jeremia eller någon av profeterna.” Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” (Svenska Folkbibeln 98)

Läs här hur fyra olika människor med olika bakgrund och vardag skulle ha svarat idag om Jesus skulle ha ställt samma fråga till dem som han ställde till sina lärjungar då.


Detta är Jesus för

Johanna Strindlöv

Mitt namn är Johanna Strindlöv. Jag är 21 år gammal och uppvuxen i Malmö. För tillfället är jag ledare på en skola i Spanien där vi studerar Bibeln och gör praktik i lokala kyrkor.

Jag lärde känna Jesus när jag var i tonårsåldern. En tid då det är mycket press på hur och vem man ska vara. Betygen ska vara bra, kläderna ska sitta snyggt och man ska hänga med rätt personer. Under denna tid var Jesus en klippa för mig, inte minst när jag drabbades av anorexi i samma veva. Till Honom sprang jag när det inte fanns någon annan att vända sig till. Jag grät och visste att Jesus såg mina tårar och att Han led med mig. Hos Honom behövde jag inte vara någon annan än den jag verkligen var.

Jesus ser inte till mina prestationer eller till något yttre. Han ser till hjärtat.

Även när jag tvivlar på Honom så ser han på mig med kärlek. När jag först lärde känna Jesus så ifrågasatte jag Honom en hel del. Jag tvivlade både på Honom och på Bibeln men detta är dock inget jag ångrar. Det är tack vare alla diskussioner och frågor som vår relation vuxit sig stark. Jag har fortfarande frågor och det lär jag nog ha hela livet ut, men jag litar på att Han som skapade mig känner mig bättre än vad jag känner mig själv.

Nu när jag tänker efter så är nog tilliten till Jesus det som håller mig igång… särskilt när man vandrar genom livets dalar. När jag är svag så litar jag på att Jesus är stark nog att bära mig. När jag är glad och motiverad så litar jag på att Jesus gläder sig med mig samt leder mig på den väg jag ska gå. Jag behöver inte vara rädd inför framtiden för Jesus har kontrollen. Det är så skönt! Det handlar inte om mig, mitt och mina. Inte om vad jag gör eller vad jag kan prestera. Jag kan vila i Honom. Jesus dog för min skull. Därför vill jag leva för Hans skull.


Detta är Jesus för

Birgitta Dahl

Jag har haft förmånen att växa upp i ett kristet hem och fick med mig barnatron från början av mitt liv. Allt eftersom åren gick kom jag gång på gång till livsval av olika slag: yrkesval, livskamrat, livsuppgift.

För mig har min tro på Jesus inneburit att Han lagt upp kartan för mitt liv.

När jag ser tillbaka på ”hur det blev” ser jag hans ledning i smått och stort. Hans väg på mitt livs karta ledde till missionsinsatser i två olika länder, Bangladesh och Filippinerna. Resan har inte alltid varit i lugna vatten. Ibland har det stormat och blåst. Under sådana tider har jag gått tillbaka till kartan och den Herre som ritat den. Och med honom vid rodret kan jag se tillbaka med tacksamhet och glädje på mitt liv.


Detta är Jesus för

John Hollinger

Mitt namn är John Hollinger. Jag är 24 år och min passion, tillika anledning att jag flyttade till Malmö, är fotboll (OBS! Inte amerikansk fotboll.)

Jag kommer från USA och efter min collegeexamen med collegefotboll har jag arbetat mot min dröm om en professionell fotbollskarriär.

I USA mötte jag en dansk talangscout som letade efter amerikanska spelare. Till slut kopplade han ihop mig med en professionell klubb i Danmark som letade efter en målvakt och jag blev inbjuden till en provspelning. I tro kastade jag mig ut.

Precis som med många andra saker i livet gick provspelningen tyvärr inte riktigt som planerat och klubben valde att inte erbjuda mig ett kontrakt. När jag ändå var i Europa bestämde jag mig för att jag likaväl kunde stanna kvar och leta efter en annan klubb. En kontakt kopplade då samman mig med ett lag i Malmö, Malmö City FC, i division 3 och efter det har jag inte blickat bakåt. Nyligen avslutade jag säsongen efter att ha spelat tillsammans med Malmö City FC de senaste sex månaderna.

Om Jesus skulle frågat vem han är för mig skulle jag troligtvis ha sjungit följande textrad ur sången ”Way Maker” av Sinach:

”Way-Maker, miracle-worker, promise-keeper, light in the darkness. That is who You are.”

(Den som banar väg, utför under, håller sina löften, är ljus i mörkret. Det är vem du är.)

Dessa fantastiska egenskaper hos Jesus ger oss hopp i den här världen. Jesus har varit med mig genom livets alla med- och motgångar och det är han som ger mig modet och självförtroendet att sträva efter och klara allt.


Detta är Jesus för

Isabelle Lång

Jesus berör hela livet om vi låter honom. Jag har märkt i mitt liv att vem Jesus är för mig får olika fokus i olika perioder. Jag älskar bilden av Jesus som Herde och det är den som är mest konkret för mig just nu. Ordet Herde, berättelser eller dikter där ”Herden” är med finns genom hela Bibeln. Det står bland annat i Nya Testamentet att när Jesus såg människorna kände han medlidande med dem; ”De var illa medfarna och hjälplösa, som får utan Herde” (Matt 9:36, Bibel 2000).

Mitt sätt att beskriva mig själv är sällan som ett får, men det här berör mig för jag ser en värld där vi i mångt och mycket är både skadade och hjälplösa. Och ser i mitt liv hur jag ”bara” är människa och lätt blir otillräcklig eller i alla fall känner mig otillräcklig.

En bra Herde skulle engagerat och omsorgsfullt ta hand om sina får, leda dessa till betesmark där fåren kunde äta och vila. Många herdar sov nära fårens område för att vakta mot rovdjur under nätterna. Och så upplever jag att Jesus är! Han är nära och bryr sig om allt jag bär på. Jag har upplevt hur han svarar på bön om små saker som stora och det är så fint att se att hans svar alltid är bättre och större än vad jag kunde tänka. Jag upplever också att han hjälper mig till vila. Det är som att när jag har bett för något så kan det plötsligt bara lättas från mitt hjärta och mina tankar blir lugna som att hela kroppen inser att jag kan släppa kontrollen till Jesus istället. I Bibeln står det till och med att Jesus är den Herden som ger sitt liv för fåren.

Att ha en relation med Jesus är spännande, såväl som det är den enda tryggheten och grundstenen som håller i livet, som jag tror vi alla behöver och saknar, vare sig vi vet om det eller inte.

En psalm av David. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till lugna vatten. Han ger mig ny kraft. Han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i den mörkaste dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig, och din käpp och stav tröstar mig.

(Psaltaren 23:1–4 Bibel 2000)


Artikelförfattare: Moa Nissfolk