Varje söndag förmiddag samlas drygt 25 personer i åldrarna 1–88 från fem olika länder (ibland fler) till gudstjänst i kapellet på Sveagatan. Och det som förenar oss är inte en politisk idé eller ett gemensamt intresse utan självaste Jesus. Det är lika härligt varje söndag att se den ene efter den andre dyka upp till gudstjänst och hjärtligheten i mötet människor emellan.

Gudstjänst varje söndag

Från och med årsskiftet fick vi (Saúl & Joanna Muñoz och Tore Waern) förtroendet att ta över ledarskapet för Europaportens utpost i Svedala efter Agne och Ulla Sonesson som under många år tjänat församlingen trofast och hängivet.

Sedan årsskiftet samlas vi till gudstjänst varje söndag kl 11 (istället för varannan söndag kl 17). Viss oro fanns att vi på detta sätt skulle tappa gudstjänstbesökare som inte skulle vara beredda att viga varje söndagsförmiddag till lilla Svedala. Oron visade sig vara obefogad. Istället har vi sett att det funnits en glädje över att träffas ofta och regelbundet, och varje söndag kommer 25–30 personer till våra gudstjänster. Gudstjänsterna är enkla och personliga med lovsång, bön, vittnesbörd och predikan. Ca 10 barn i olika åldrar samlas till söndagsskola varje söndag och under våren har de förutom lek, sång och bön, fått höra om Jesu liv från krubban till himmelsfärden.

Under veckorna är det bön i kyrkan. Fler och fler har fått upp ögonen för onsdagsbönen och 5-8 personer samlas varje gång för att be för församlingen, Svedala, personliga böneämnen, mm. Att bön är något spännande och viktigt blir extra tydligt när David, 9 år, hellre följer med pappa till kyrkan för att be än att gå på fotbollsträningen med Svedala IF.

Kvinnogruppen växer

Vad som började som en kvinnobönegrupp har nu utvecklats till en bibelstudie- och bönegrupp för kvinnor som samlas varje torsdag. Gruppen växer och samtalen kring de olika bibeltexterna är väldigt spännande. I slutet av april arrangerade gruppen en kvinno­frukost som ett tillfälle för kvinnorna i församlingen att bjuda in väninnor som inte är med i kyrkan. Det var fantastiskt att se hur i princip alla kvinnor i församlingen, i alla åldrar, tog tillfället i akt att bjuda med en vän som ännu inte känner Jesus. Vi var sammanlagt 20 kvinnor som samlades på lördagsmorgonen för att äta frukost och lyssna till Ulrika Nilsson som berättade om hur hennes liv förvandlades när hon mötte Jesus, en berättelse som berörde.

Vi gläds över att de som funnits med i gruppen sedan många år tillbaka fortsätter att troget besöka gudstjänsterna, dela gemenskapen och engagera sig i församlingen. Vi gläds också över de nya familjer som kommit till under året och som är ivriga att bygga församling på den plats där de bor. Vi upplever att det finns en iver i församlingen att nå ut med evangeliet och vi ser att många är måna om att nå sina vänner men också om att hitta vägar för att nå dem i Svedala som inte har någon kristen koppling alls.

Att leda en nystart som den i Svedala är fantastiskt roligt och en stor utmaning. Vi känner oss ödmjuka inför uppdraget och är ständigt beroende av Guds vägledning, vishet och kraft.

Vi är väldigt tacksamma för det stöd vi upplever från Malmö Pingstförsamling men också från många andra som har tagit Svedala Pingstförsamling till sina hjärtan och ber för oss och uppmuntrar oss i arbetet. Framförallt är vi tacksamma till Gud för hans trofasthet och godhet.

En plats för kristna i Svedala

Vår längtan är att Svedala Pingstkyrka ska få vara en växande församling: en plats där kristna i Svedala med omnejd kan få hitta ett andligt hem, växa och få djupare rötter i sin tro, och en växande församling i betydelsen att vi får nå ut till människor i Svedala med evangeliet så att de får en möjlighet att ge sina liv till Jesus. Ni som har besökt vår kyrka på Sveagatan 12 i Svedala vet att den är byggd uppe på en liten kulle. Vår bön är att vi ska få vara som staden på berget som inte kan döljas utan vars ljus lyser för människorna runt omkring.

Joanna Muñoz

Tack Agne och Ulla!

I över 25 års tid har Agne och Ulla Sonesson ansvarat för verksamheten i Svedala. När de nu slutar är det därför ingen överdrift att säga att en hel era är avslutad. Agne och Ulla kommer självklart att fortsatt vara engagerad i gruppen i Svedala även om nu ansvaret vilar på den nya ledningsgruppen. Vi vill från församlingsledningen uttrycka vårt varma tack för Agne och Ullas långa och trogna gärning i Svedalagruppens verksamhet.

Andreas Wessman